Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Har en oppdager erfart å lage en nyttegjenstand med kniv på tur.
 • Kan en oppdager knivreglene og bruker kniv på en forsvarlig måte.
 • Kan en oppdager rense et sår og sette på plaster.
 • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
   

Merkekrav som tas på dette møtet: 
Knivmerket:

 1. Kunne knivreglene og vite hvordan man bruker en kniv på en forsvarlig måte.
 2. Lage en nyttegjenstand med kniv.
 3. Vite hva man gjør dersom man kutter seg på en kniv.

I tillegg må man velge en av disse kravene:

 • Bruke kniv og lage en seljefløyte.
 • Bruke kniv og lage sin egen kniv der oppgaven er å lage sitt eget knivskaft.
 • Bruke kniv og spikke sin egen skjerfknute i tre.
 • Bruke kniv og lage en egen kleshenger.
 • Bruke kniv og lage en sprettert.
 • Bruke kniv og lage en knagg.
 • Bruke kniv og lage pil og bue.
 • Bruke kniv og lage en smørkniv.
   

ÅPNING 

Navneopprop
Tema for møtet
Les Å dele side 63-64 i Aktive barn - levende forkynnelse.

Utstyr: Aktive barn - levende forkynnelse 
Andakten finner du også her.

Aktivitet 1 - Knivreglene 

Oppdagerne tar frem kniven de har fått beskjed om å ta med på forrige møte. Gjennomgå knivreglene:

 • Kniven må være skarp, en sløv kniv er vanskelig å kontrollere
 • Spikk alltid fra deg, ikke mot deg selv eller andre.
 • Ha kniven i slira når du ikke bruker den.
 • Lek aldri med kniv. Sett den ikke i bakken.
 • Når du gir fra deg kniven, hold i bladet slik at mottager trygt kan ta i skaftet.
 • Øv på å gi og ta imot kniv.


Fortelle hva man skal gjøre hvis man kutter seg på kniven.

Utstyr: Plaster, kniv

AKTIVITET 2 - LAG EN NYTTEGJENSTAND MED KNIV

Oppdagerne skal spikke minst to ting. Lage to nyttegjenstand med kniv, se forslag under valgfrie krav til merket. Mens oppdagerne spikker, tenner leder bål, eventuelt med hjelp fra ledige oppdagere, og koker vann til kakao eller saft.

Utstyr: Kniv, pinner/greiner, fyrstikker, kakao/saft, kopper

AKTIVITET 3 - TEST GJENSTANDENE DERE HAR SPIKKET

Prøve det dere har spikket:

 • Pil og bue: Prøve å skyte på blink.
 • Seljefløyte: Spille på den, blir det lyd?
 • Sprettert: Hvor langt skyter den?
 • Knagg: Fortelle hvor dere vil henge opp knaggen.
 • Kleshenger: Prøv å henge et plagg på den.


Utstyr: Blink, litt tykk strikk

LEK 1 - GJEMSEL

Gjemsel kan lekes på forskjellige måter. Det må være minst to personer. En person blir valgt til å være den som står, mens de andre løper og gjemmer seg. Når den som står har telt til et avtalt tall, for eksempel 100, kan han eller hun åpne øynene og begynne å lete etter de andre.

Som en variasjon kan man bestemme at man må finne de den som har gjemt seg innen et gitt tidsrom, eller man kan si «Gi et lite pip!» og den/de som har gjemt seg må da gi et lite «pip».

LEK 2 - POLITI OG RØVER

Leken har en eller flere politi som skal fange røverene. De blir satt i fengsel og kan bli voktet av noen politibetjenter. Røverene kan befri hverandre ved å komme seg inn i fengselet. Der må de ta på en røver, rope "fri" og ta røveren med seg ut før en politibetjent tar dem inn i fengselet igjen. Det er om å gjøre for politiet å fange alle røverene og sette dem i fengsel.

AVSLUTNING

Repetere knivreglene.
Se på hva speiderne har spikket.
Utdeling av Knivmerket.
Avslutte med Speiderbønnen.