Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Har en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.
 • Kan en stifinner rense et sår, sette på plaster og kan legge en trykkbandasje.
 • Har en stifinner erfart å øve på å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

 1. Kunne knivreglene og vite hvordan man bruker en kniv på en forsvarlig måte.
 2. Lage en nyttegjenstand med kniv .
 3. Spikke en minkepinne.
 4. Vite hva man gjør dersom man kutter seg på en kniv, og kunne praktisere dette.

 

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:

 • Bruke kniv og lage en seljefløyte.
 • Bruke kniv og lage sin egen kniv der oppgaven er å lage sitt eget knivskaft.
 • Bruke kniv og spikke sin egen skjerfknute i tre.
 • Bruke kniv og lage en egen kleshenger.
 • Bruke kniv og lage en sprettert.
 • Bruke kniv og lage en knagg.
 • Bruke kniv og lage pil og bue.
 • Bruke kniv og lage en smørkniv.

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven før alle synger vår far.
Navneopprop

 


 

Aktivitet 1
Stifinnerne tar frem sine egne kniver, og sammen går dere gjennom knivreglene. Ha gjerne skrevet ut en plakat med disse som kan henge på speiderlokalet.
Fortelle hva man skal gjøre hvis man kutter seg på kniven. Øv på å sette på plaster, rensing og evt press.

Utstyr: Kniv, plakat av knivregler, plaster

 


 

Aktivitet 2
Stifinnerne får så utdelt hver sin pinne som skal spikkes ned, en minkepinne. Lederne går rundt å sjekker hvordan grepet på kniven er og om reglene overholdes. Når minkepinnen er ferdig skal stifinneren velge mellom ulike nyttegjenstander nevnt under valgfrie krav.

Utstyr: Kniv, pinner/greiner

 


 

Aktivitet 3
Teste det man har spikket:
Pil og bue: prøve å skyte på blink   Utstyr: Blink
Seljefløyte: spille på den, blir det lyd?
Sprettert: Hvor langt skyter den?   Utstyr: Litt tykk strikk
Fortelle hvor man vil henge opp knaggen
Kleshenger: prøve å henge et plagg på den

 


 

Avslutning
Repetere knivreglene
Se på hva speiderne har spikket
Utdeling av Knivmerket
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen