EMNER FRA SPEIDERSTIGEN SOM DERE JOBBER MED PÅ DETTE MØTE

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Kan en stifinner bruke kniv forsvarlig
 • Kan en stifinner rense et sår, sette på plaster og kan legge en trykkbandasje.
 • Har en stifinner erfart å øve på å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Jesu siste måltid og nattverden, Matt 26, 17-28.

Krav til aktivitetsmerket kniv finner du HER.

ÅPNING

Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop

ANDAKT

Jesu siste måltid og nattverden. Matteus 26, 17-28
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 53

AKTIVITET 1 - KNIVBRUK

Utstyr: Kniv, plakat av knivregler

Stifinnerne tar frem sine egne kniver, og sammen går dere gjennom knivreglene.
Ha gjerne skrevet ut en plakat med disse som kan henge på speiderlokalet.
Sitt i ring. Øv på å sende og å ta imot en kniv riktig ved at dere sender flere kniver rundt i ringen.

AKTIVITET 2 - ENKEL FØRSTEHJELP

Fortelle hva man skal gjøre hvis man kutter seg på kniven.
Ved små kutt; rens såret hvis det er skitt i det, evnt ved å klemme ut litt blod. Sett på plasteret på tvers av kuttet, slik at du drar kuttet sammen ved hjelp av plasteret.
Øv på å sette på plaster, rensing og evt press.

Utstyr: Plaster

AKTIVITET 3 - SPIKKE

Utstyr: Kniv, pinner/greiner

Stifinnerne finner et emne (en pinne) de har lyst til å spikke på. Lederne går rundt og sjekker hvordan grepet på kniven er og om reglene overholdes.
Pass på at stifinnerne ikke beveger seg rundt medkniven i hånden.

AKTIVITET 4 - SPIKKE KNAGG

Utstyr: Kniv, gjerne sag eller grensaks

Finn en gren med en utstikker på som egner seg til knagg, eller spikk noe annet.
Forslag finner du HER og HER.

AVSLUTNING

Utstyr: Knivmerket

Repetere knivreglene
Se på hva speiderne har spikket
Utdeling av Knivmerket
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen

UTSTYR

 • Kniv
 • Greiner fra skogen eller annet de kan spikke på
 • Knivregler
 • Plaster
 • Sag eller grensaks
 • Knivmerket