Enmer fra Speiderstigen som man jobber emd på dette møtet:

  • Vet en oppdager at man tar med søppel hjem fra tur.

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Hva finner man i naturen, hva hører til og hva hører ikke til der.
Snakk om det å kaste søppel i naturen og hva det kan føre til.
Hva er forskjellen på det som brytes ned og ikke?
Hva skjer med det som blir liggende?

 


 

Aktivitet 1
Alle speiderne får utdelt et ark med ulike ruter og ord. Ordene er ting man finner i naturen og ting man egentlig ikke skal finne der.

La speiderne få løpe rundt og «samle» kryss på arket. Når man får bingo skal man løpe tilbake til lederen og få en stjerne som godkjennelse, for så å løpe ut og jakte på neste bingo rad.
Her setter du som leder tiden til hvor lenge dere skal holde på.

Utstyr: 1 blyant til hver, ark til bingo, brusflaske, is papir, matpapir, brødpose, plastskje, ballong, hundepose, grillfolie

 


 

Lek
Kims lek.
Samle sammen de tingene som ikke hører til i naturen. Lek kims lek.
Legg alle gjenstandene i et rutemønster. La speiderne få litt betenkningstid, legg over teppet igjen og la dem gjette så mange ting dem klarer.
Velg ting du vet det kan være lett å kaste fra seg.


Utstyr: Ark til bingo, brusflaske, is papir, matpapir, brødpose, plastskje, ballong, hundepose, grillfolie

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet
Speiderbønnen