Punkter fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en oppdager speiderbønnen og en kveldsbønn utenat.
  • Kan en oppdager speiderløftet og valgspråk utenat.
  • Har en oppdager erfart å øve på å evakuere fra speiderlokalet eller speiderhytta når brannalarmen går.

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, hvis man har.

Navneopprop, registrering.

Tema for møtet: Bli kjent, introdusere valgspråk, (løfte introduseres når det nærmer seg opptagelse og oppdagerne har sett om de ønsker å bli speider), speiderbønnen og hygge seg med bål.

Utstyr: Ved, fyrstikker til bål

 


 

Aktivitet 1
Fortelle hva speiderhilsen betyr og øve på å hilse.

Synge speiderbønnen sammen og øve på valgspråket. 

Utstyr: Plakat med speiderbønnen

 


 

Lek
Navnelek: Oppdagerne står i ring. En starter med å si navnet sitt til den som står til venstre for seg. ”Hei, jeg heter Anne hva heter du?” Hei Anne; jeg heter Per” Per snur seg til oppdageren på venstre side: Hei, jeg heter Per. Hva heter du?” osv til alle har presentert seg for hverandre.

 


 

Aktivitet 2
Andakt: "Å dele"

Invitere speiderne til å kose seg med å grille pølser på bålet som lederne har tent opp på forhånd.

Hvis møtet er inne, har man laget bål utenfor eller man kan bruke en grilltønne eller lignende.

Utstyr:

  • Andakten
  • Det du trenger til bål
  • Pølser, lomper

 

Aktivitet 3
Øve på å evakuere speiderlokalet i tilfelle brann, evt fortelle hva man kan gjøre hvis noen brenner seg på bålet. Slukke bålet i felleskap.

Utstyr: Ha en vannbøtte stående i nærheten

 


 

Lek
Katt og mus. Oppdagerne står i ring og holder hverandre i hendene. En er mus og står inne i ringen. En er katt og er utenfor ringen. Katten skal prøve å komme inn i ringen og ta musen, men oppdagerne som danner ring, skal prøve å hindre katten i å komme inn. Musen kan stikke ut av ringen for å gjøre det mer spennende.

 


 

Avslutning
Informasjon om neste møte.
Speiderbønnen.