Krav til aktivitetsmerket Påske finner du her.

BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre disse på et møte. 
 

ÅPNING 

Åpningsseremoni. Navneopprop.

ANDAKT

Les eller fortell Påskefortellingen.

AKTIVITET 1 - PÅSKEEGGJAKT

Utstyr: Kart over området eller beskrivelse av kompasskursen, kompass, ett pappegg til hver patrulje på hver "post", innhold i egget.

Er dere inne kan dere tegne en enkel kartskisse over rommet/rommene og krysse av der eggene er gjemt.

Utendørs kan dere bruke et kart. Kart kan dere finne på mapant.no eller lage en skisse selv og merke av.
Dere kan også gjemme eggene ved å bruke kompasset når dere legger dem ut. For eksempel "Gå 10 meter mot nord og 5 meter mot vest. Her ligger egget ved en stor sten". Dere kan selvfølgelig også bare gjemme eggene på et gitt område slik at speiderne kan lete fritt.

Eggene kan inneholde litt godt til speiderne. Ett av eggene på hver post skal inneholde et symbol fra påsken. Når alle er kommet i mål kan dere snakke om det de fant i eggene. Dette kan eggene inneholde:
 

 Se også aktiviteten Påskeeggfangsten.

AKTIVITET 2 - BYGG ET PÅSKELANDSKAP

Utstyr: Lego eller annet materiale til å bygge med hvis dere er inne. (Stener, stoffbiter, papp, dorullkjerner, trolldeig), saks. Ute trenger dere kun hyssing og kniv.

Hver patrulje/hver speider/hver gruppe på 2-3 speidere får i oppgave å bygge et landskap fra en av historiene i påsken. Dere kan klippe opp avsnittene i påskefortellingen, finne de forskjellige historiene i en barnebibel eller om dere har mulighet; la en leder lese historien for gruppen av speidere. Deretter bygger speiderne et landskap med det de har fått utdelt hvis dere er inne. Utendørs finner speiderne ting i naturen til å bygge med. Det kan for eksempel være å surre noen kors. 

AKTIVITET 3 - DRAMATISERING

Utstyr: Barnebibel

Del speiderne i grupper. La dem dramatisere de forskjellige historiene i påsken. I møteforslag påskedramatisering finner dere bibelhenvisning til historiene og liste over medvirkende. Dette er kun et forslag som må forenkles for oppdagerne. Har dere en barnebibel kan det være fint å lese historiene der. Dere kan også lese hele fortellingen under ett og la speiderne dramatisere mens dere leser.

AKTIVITET 4 - LÆR Å SI GOD PÅSKE PÅ FLERE SPRÅK

Utstyr: Ark til teksten "god påske" på flere språk.

Les opp og la speiderne gjenta. La dem snu seg til siden å si "god påske" på et annet språk til den som står ved siden av.

AVSLUTNING

Speiderbønn.
Vær beredt - Alltid beredt.
 

UTSTYR

 • Kart eller kompasskursbeskrivelse, et til hver gruppe/patrulje
 • Kompass, et til hver patrulje
 • Påskeegg med innhold, ett til hver patrulje på hver post
 • Bibelsk innhold til et egg på hver post
 • Lego eller annet materiale til å bygge med
 • Hyssing, litt til hver patrulje
 • Kniv, en til hver patrulje
 • Fortellingene fra påskehistorien
 • God påske på forskjellige språk
   

EMNER FRA SPEIDERSTIGEN SOM TAS/MAN JOBBER MED PÅ DETTE MØTET

 • Har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger.
 • Har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurranser å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en oppdager erfart å bruke et kart sammen med andre, til å finne en skatt på et kjent område.