I dette møtet vil dere bli bedre kjent med tekster fra påsketiden. Tekstene forklares eller vises gjennom dramatisering. Dramatiseringen kan gjennomføres enkeltvis eller gruppevis. Dere kan også velge ulike måter å dramatisere tekstene; for eksempel som et skuespill, gjennom tegning eller bilder. Under følger en beskrivelse 

AKTIVITET 1 - DRAMATISERING

  1. Del opp i grupper som passer med antall personer i tekstene
  2. Hver gruppe får utdelt én tekst som de deretter skal dramatisere
  3. Gruppene kan selv velge hvordan de ønsker å dramatisere sin fortelling; for eksempel som et skuespill, gjennom tegning eller bilder
  4. Gi gruppene tid til å forberede sin dramatisering
  5. Når gruppene er klare gjennomfører dere presentasjon av dramatiseringene

 

 

UTSTYR

  • Det dere trenger for å dramatisere; for eksempel lego, ark og tegnesaker, kostymer ol.
  • Utskrift av tekster (se Ressurser på denne siden)

Toppbilde: Magnus Jensen