Krav til aktivitetsmerket Pionering finner du her.

BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre disse på et møte. 

ÅPNING

Åpningsseremoni, navneopprop

ANDAKT

En åpen hånd: (Fra patruljeandaktsboka)
Hva bruker vi hendene våre til? Noen bruker hendene når de skal tenne opp bålet de skal lage mat over. Andre bruker hendene når de må tigge til livets opphold. Noen bruker også hendene til å slå eller til å skyte med.
Skal du hilse på noen, rekker du en åpen hånd frem mot den andre. Vi kan ikke hilse på hverandre med lukkede hender, eller med hendene i lomma.
Hendene er viktige redskaper i livet vårt. Uten at vi tenker over det bruker vi hendene våre til alt mulig hver eneste dag. De er også på mange måter livsviktige i arbeidet for Guds rike: Vi folder hendene når vi ber, og vi åpner hendene for å hjelpe andre.
Da Jesus levde på jorden viste han oss mange forskjellige måter å bruke hendene på. Til å helbrede, velsigne og be. Hele tiden brukte han hendene sine til å gjøre gode ting for andre mennesker. Det er du som bestemmer hva du skal bruke dine hender til, om de skal være åpne og klare til å hjelpe til, eller knyttet og stukket i lomma.
Skrevet av Sidsel Grønlund

AKTIVITET 1 - BÅTMANNSKNOP

Utstyr: Minst ett knutetau pr speider, gjerne to i hver sin farge.

  1. Det er lurt å ha tau av to forskjellige farger når dere lærer bort knuten. Da er det lett å se at det er den samme enden som ligge øverst hver gang.
  2. Kan speiderne forskjell på høyre og venstre er dette også en kjekk huskeregel: "Høyre over venstre og venstre over høyre".

Du kan også se på aktiviteten båtmannsknop hvordan du skal lære det bort.

Tegning av båtmannsknop.
Slik knyter du båtmannsknop.

AKTIVITET 2 - BYGGE "GAPAHUK"

Utstyr: Sisal, sag, øks
Snakk først litt om risiko ved å bruke kniv, sag og øks.
Oppdagerne skal bygge en liten gapahuk av ting de finner i naturen. De skal bruke minst en båtmannsknop. La oppdagerne bruke egen fantasi og la dem holde på som de vil. Her er kreativiteten under veis vel så viktig som det ferdige resultatet. Står de fast kan de få noen enkle forslag til gjennomføring for å komme videre. Resultatet trenger absolutt ikke å være en gapahuk slik eldre speidere bygger.
Om dere lager en eller flere hytter avhenger av tiden og hvor mange man er.
Når byggverkene er ferdig prøver dere hvor mange det er plass til her og kjenner på hvordan det føles å sitte der. Kanskje dere kan ta andakten mens oppdagerne sitter i "gapahukene"?

AVSLUTNING

Speiderbønnen
Vær beredt - alltid beredt
 

UTSTYR

  • Knutetau, minst ett pr speider. Helst to i forskjellige farger.
  • Kniv, helst en pr speider
  • Sisal
  • Sag
  • Øks
  • Andakten

 

EMNER FRA SPEIDERSTIGEN SOM MAN JOBBER MED PÅ DETTE MØTET

  • Kan en oppdager båtmannsknop og knyte sine egne skolisser og har brukt dem.
  • Har en oppdager erfart å bruke naturmateriale til å bygge seg et le med enkle metoder sammen med andre.