Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
  • Kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og har brukt dem.
  •  Har en stifinner erfart sammen med andre speidere, og under ledelse av en voksen, å bygge et enkelt pioneringsprosjekt.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatoriske krav:

  1. Lære kryssurring
  2. Bygge en benk eller lignende av kryssurring

 

Valgfrie krav: (velg ett av disse)

  • Bygge to hinder til en hinderløype der dere bruker kryssurring
  • Bygg en A-bukk og gjennomfør en stafett

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop

Utstyr: Flagg, speiderloven

 


 

Aktivitet 1
Del stifinnertroppen i antall grupper som dere er ledere. Hver gruppe får så utdelt litt tau og ark med fremgangsmåte for dobbel halvstikk, tømmerstikk og kryssurring. La speiderne prøve å samarbeide med å lage knutene på ulike redskaper i lokalet. La de prøve alene en stund, før du veileder dem. Hjelp til underveis om det trengs.

Utstyr: Ark med fremgangsmåte for dobbel halvstikk, tømmerstikk og kryssurring.

 


 

Aktivitet 2
Samle din gruppe og snakk om hva de tror knutene kan brukes til? Hva kan man lage med kryssurring? Kanskje man kan lage en skohylle for å ha på speiderlokalet eller med på tur/leir? Vis dem en fremgangsmåte for å lage en slik skohylle, og gi dem materiale. Deretter setter dere i gang meg å lage skohylle. Når speiderne er ferdig la de presentere for hverandre.

Utstyr: Tau, kniv, fremgangsmåte for skohylle, grein/materiale.

 


 

Lek
Knutestafett – dobbel halvstikk og tømmerstikk
Del inn i 2-3 lag, ca 5 speidere på hvert lag. Still de så på linje, med en voksen på motsatt side, denne er dommer. Speiderne skal så en og en frem, knyte knuten, for så å få denne godkjent (lov å hjelpe til). Så løpe tilbake og veksle med neste. Når alle har gjort en knute fortsetter man med neste. Første som har begge knutene godkjent vinner.

Utstyr: Tau, ark med fremgangsmåte

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet

Andakt:
Påske del 4, I Getsemane, side 60 i andaktsboka for oppdagere og stifinnere. Matt 26, 36 - 46
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen