Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
  • Kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og har brukt dem.
  •  Har en stifinner erfart sammen med andre speidere, og under ledelse av en voksen, å bygge et enkelt pioneringsprosjekt.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatoriske krav:

  1. Lære kryssurring
  2. Bygge en benk eller lignende av kryssurring

 

Valgfrie krav: (velg ett av disse)

  • Bygge to hinder til en hinderløype der dere bruker kryssurring
  • Bygg en A-bukk og gjennomfør en stafett

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven før alle synger vår far.
Navneopprop

Utstyr: Flagg, speiderloven

 


 

Aktivitet 1
Del stifinnertroppen i antall grupper som dere er ledere. Hver gruppe får hver sin fremgangsmåte på A-Bukk. Sammen med leder lager hver gruppe sin egen A-bukk som skal brukes i konkurranse.

Utstyr: Ark med fremgangsmåte for å lage A-bukk. Tråd, stokker, kniv

 


 

Aktivitet 2
Stafett. Når A-bukkene er ferdige skal speiderne få øve seg på hvordan denne fungerer. Godt med voksne på hver gruppe når de prøver, så sikkerheten blir ivaretatt. Etter å ha øvd og alle fått prøvd skal det gjennomføres stafett.

 


 

Lek
A-bukk stafett. Hver gruppe skal sammen føre A-bukken fra punkt A til B raskest mulig. Etter hvert kan dere også utfordre familie, eller ta speiderne mot speiderlederne. Dokumenter møtet og konkurransen godt, og skriv gjerne en artikkel til lokal avisen, eller inviter avisen til møtet.

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet

Andakt: Påske del 5, Jesus dør, s 64 i andaktsboka for oppdagere og stifinnere. Matteus 27, 31b - 56
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen