ÅPNING 

Hils alle velkomne på møtet og ta et navneopprop. Det er viktig at de som leder møtet prøver å huske navnet på alle deltakerne. På den måten kjenner deltakerne seg velkomne samtidig som de som leder møtet har oversikt over gruppen.

Snakk kort om hva dere skal gjøre i dag.

AKTIVITET 1 - Roing (sikkerhetskrav)

Utstyr: redningsvest til alle, robåt med årer og øsekar

Første aktivitet gjennomføres på land. Ta på redningsvest, og ha en kort repitisjon av forsiktighetsregler ved og på sjøen. Sjekk at det er årer og øsekar i båten. 

AKTIVITET 2 - Roing (rotrening)

Utstyr: redningsvest til alle, robåt med årer og øsekar, sjøspeiderkort om roing

Andre aktivitet gjennomføres i båt. Før møtet må dere finne en god fordeling på hvor mange deltakere som
kan ro samtidig. Dette avhenger av antall ledere og båter dere har til disposisjon.

Antall deltakere i hver båt avhenger av deltakernes kunnskap og alder. Med mange uerfarne og unge deltakere må dere ha en leder per båt. Etter hvert kan dere la deltakere vise hva de har lært parvis i båten mens lederne observerer fra en annen båt. 

Lær deltakerne hva som er baug og akter (foran og bak) i båten, og hva som er framover og hva som er bakover når man ror. Lær deltakerne hvordan man går om bord i båten og hvordan å bytte plass i båten. La dem selv få prøve. 

Vis deltakerne hvordan man sitter på tofta og holder årene. Vis dem hvordan man får godt fotfeste. Vis hvordan man fisker opp en åre dersom man mister den i sjøen.

LEK - Kapproing

Utstyr: redningsvest til alle, robåt med årer og øsekar

Å ro om kapp er en enkel aktivitet som ikke krever for mye forberedelser. Denne øvelsen gir mulighet til å øve de grunnleggende ferdighetene i roing. Avhengig av deltakernes alder og ferdighetsnivå kan man ha en eller flere deltakere i båten samtidig. Aktiviteten kan varieres med å ro ut og skåte tilbake.

AKTIVITET 3 - Krabbefiske

Utstyr: redningsvest til alle, tau eller hyssing, klesklyper, bøtte, sjøspeiderkort om krabbefiske

Dersom dere er så mange at dere må dele gruppen i to kan de som er på land fiske etter krabbe. La dem selv lage fiskesnøre ved å bruke knutene de lærte på forrige møte. De trenger da et tau eller hyssing som de fester til en klesklype, hvor de igjen fester agnet (blåskjell for eksempel). Husk bøtte til krabbene. 

AVSLUTNING

Syng speiderbønnen. Fortell deltakerne om hva dere skal gjøre på neste møte, og hvor og når neste møte er.

Foto: Jiri Paur

UTSTYR