Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kjenner en oppdager flokkens seremonier ved møtets start og slutt
  • Har en oppdager erfart å øve på evakuering av speiderlokalet eller speiderhytta el når brannalarmen går
  • Herren er vår Gud (5.Mosebok 6,22-27)

 


 

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: Seremoni
Lese: Herren er vår Gud (5.Mosebok 6,22-27)

 


 

Aktivitet 1
Hva er en seremoni. Fortelle hva som skal være flokkens seremoni ved møtets start og ved møtets slutt. Vise og la barna delta.
Lære speiderhilsen og hva det betyr.
Hvilken seremoni man velger vil avhenge av hva som er praktisk ettersom hvor man har møtene sine.
Forslag til seremoni:

Flaggutrulling
Man kan bruke det norske eller samiske flagget som rulles ut ved møtets start. Man kan også lage et oppdagerflagg som oppdagerne lager selv.

Tenne lys

Steinvarde av steiner med speidernes navn

Møteknutetau

Utstyr: Lys, fyrsdtikker, tau, stokk

 


 

Aktivitet 2
Øve på evakuering av speiderlokalet. Avtale med en som setter i gang brannalarmen. Oppdagerne har blitt forklart hva de skal gjøre og hvorfor først.
Ute: avtale hvor man møtes ved brann/ annen fare

 


 

Aktivitet 3
Lage et oppdagerflagg:
Lederen har klippet til et stoffstykke eller skinnstykke på forhånd. Er oppdagerne delt opp i kull, lager hvert kull sitt flagg. Oppdagerne dekorerer flagget med tekstilmaling eller tusj, tekstilfarger eller man liker på stoffbiter med tekstillim. Stoffet festes til en stokk. Gjerne en stokk som man har funnet ute på tur.

Utstyr: Stoff eller skinn, stokk, tekstilmaling, tusj, tråd til festing til stangen.

Tenne lys.
Oppdagerne lager en lysestake eller en lykt til lyset. Har man mange utemøter, vil en lykt være en fordel slik at lyset ikke blåser ut under møtet.
Lysestake:  Kan bruke en lav blikkboks som man fyller med grus, sand, småstein, så setter man et kubbelys oppå sanden. Hvis man skal lage lykt, kan man ta en annen  blikkboks som man klipper bort et stykke/ vindu fra kanten og ned til  noen cm fra bunnen og setter denne opp ned på blikkboksstaken man har laget allerede. Da vil denne ”toppen” gi ly for vind og lyset slipper ut  gjennom åpningen.

Utstyr: Hermetikkboks, brusboks, letherman/metaasaks, stråltråd, tang.

Steinvarde
Skrive navn på sin stein og dekorere denne. Oppdagerne finner steiner ute eller lederne har med steiner, en stein til hver. Steinene oppbevares i en boks mellom hvert møte.

Utstyr: Steiner, tusj eller maling, pensler

Knutetau
Lage knutetau-og stokk til å henge tauene
Hver oppdager får et tynt tau på ca. 1 m. Lag en navnelapp i skinn som festes nederst på tauet. Finn en stokk/ stav som tauene festes på ved møtets start. Hver speider knyter en knute på tauet ved møtestart. Kan evt bruke oppdagerflagget som festested for tauene.

Utstyr: Tau, skinnlapper til navn, vannfast tusj

 


 

Lek
Navnelek
Jeg heter: Speiderne står i en ring. En speider sier navnet sitt og et dyr som starter på samme bokstav. Hvis det er litt vanskelig for barna, kan de si navnet sitt og yndlingsdyret sitt.
Hei jeg heter Mikke, Moskusokse. De andre svarer hei Mikke Moskusokse. Så sier neste navnet sitt: Hei jeg heter Hanne – Harepus. Alle svarer Hei Hanne – harepus. Dette gjøres til alle har sagt navnet sitt.

 


 

Avslutning
Hvordan har vi seremoni ved møtets slutt
Flagginnrulling