Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet.

 • Kjenner en oppdager historien om sauen som ble funnet.
 • ​Kan en oppdager de fire himmelretningene.
 • Har en oppdager erfart å bruke et kart sammen med andre, og finne en skatt på et kjent område.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.

 

Merkekrav som tas på dette møtet:

Orientering - oppdagere:

 1. Kunne de fire himmelretningene og vite hvordan man finner nord via ett kompass.
 2. Finne en skatt på et kjent område ved hjelp av et kart.

Orientering - stifinnere:

 1. Kunne de åtte himmelretningene (N,NØ,Ø,SØ,S,SV,V,NV).

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Lærte kompassretningene og finne poster i en sirkel ved hjelp av kompasset.
 


 

Aktivitet 1
Speiderne får utdelt kompass. Hvis ikke speiderne er kjent med kompasset må dere først lære dem hvordan det virker og hvordan de finner de forskjellige himmelretningene.

Patruljeføreren kommer inn til lederen som står i midten av sirkelen. Der får de utdelt en lapp med hvilken himmelretning de skal gå i. De skal finne posten og komme tilbake til basen. Der må de levere lappen før de får utdelt en ny lapp som de skal gå etter. Husk at dere må ha minst en lapp mer enn dere har patruljer, men det beste er å ha dobbelt så mange. Det er lurt å nummerere lappene slik at alle patruljene alltid får lappen med neste siffer. Start med å dele ut annet hvert nummer. Etter at de har brukt lappene med det høyeste sifferet får de nummer 1. 

På postene er det koder eller hint til hvor det er gjemt en skatt.

På forhånd: Heng opp poster i sirkel rundt basen og sjekk hvilken himmelretning de ligger i. Lag lapper med himmelretningene.  


 

Aktivitet 2
Når alle har funnet alle postene er det klart for å løpe ut og lete etter skatten.

 


 

Lek
 ”Omvendt gjemsel”. En gjemmer seg – alle leter. Etter hvert som man finner gjemmestedet gjemmer man seg sammen med de som allerede har gjemt seg der. Den siste som finner gjemmestedet må gjemme seg først neste gang. 


 

Avslutning

 • Snakk om hvordan det er å miste noe man er glad i.
 • Snakk om hvordan det er å finne det igjen!
 • Les bibelhistorienen: Luk 15, 1-7 Den ene sauen - og de nittini, 
 • For stifinnerne kan dere lese Luk 15, 8 -10. Sølvmynten som, ble funnet
 • Snakk om hvordan gjeteren og/eller kvinnen fra bibelhistoriene var ivrige og ikke gav seg før de fant det de lette etter. Akkurat som speidere på skattejakt.
 • Fortell at gjeteren og kvinnen er bilder på Gud.
 • Fortell at Gud elsker oss så høyt at det blir fest i himmelen hver gang en person vil være venn med Jesus og Gud. Gud lengter etter oss og leter etter oss. Gud kan finne oss dersom vi leser om Gud eller hører om Gud og er sammen med andre som er venn med Jesus. Det er også fint å kunne be til Gud og dele alle tankene våre med ham.

Oppsummering av møtet
Speiderbønnen