ÅPNING 

Hils alle velkomne på møtet og ta et navneopprop. Det er viktig at de som leder møtet prøver å huske navnet på alle deltakerne. På den måten kjenner deltakerne seg velkomne samtidig som de som leder møtet har oversikt over gruppen.

Snakk kort om hva dere skal gjøre i dag.

AKTIVITET 1 - Bruk av redningsvest

Utstyr: redningsvest til alle

Del ut redningsvest til alle. La deltakerne selv ta på seg redningsvesten. Se til at alle har gjort det riktig, og forklar hvorfor det er viktig å feste snorer, belter og glidelåser.

Vis ulike typer redningsvester (seilvest, oppblåsbar, redningsvest). Snakk om hva som er fordeler og ulemper med de ulike. Forklar hvilken funksjon kragen har og snakk om viktigheten av å bruke det riktig. 

AKTIVITET 2 - Forsiktighetsregler ved/ på sjøen (under omvisning)

Utstyr: Redningsvest til alle

Ta deltakerne med på omvisning der dere er. Se på båter, gå om bord i båter. Det er viktig at deltakerne selv får oppleve underveis. Under omvisning snakker dere om forsiktighetsregler ved og på sjøen: Hva må dere passe på? Hva er lov og ikke? Hvordan oppfører man seg om bord i båt? Hvilke forsiktighetsregler bør dere ta når dere er ved og på sjøen?

LEK - Haien kommer

En deltaker er hai og står på et avgrenset område i midten av “havet”. De andre deltakerne deles opp i fiskeslag og står i hvert sitt hjørne. Lederen sier hvilke fisker som skal ut og svømme. Disse skal da sirkle rundt haien. Lederen roper plutselig “haien kommer” og da skal haien ta så mange fisker han kan mens fiskene rømmer tilbake til sitt hjørne.

AKTIVITET 3 - Sjøvettregler

Utstyr: Sjøspeiderkort med sjøvettreglene

Deltakerne deles i grupper som velger seg en sjøvettregel. De skal nå lage en liten historie til regelen, enten som leses opp, dramatiseres, mimes eller lignende. Dette får de 10-15 min til. Etterpå samles alle gruppene, og så fremfører de hver sin historie etter tur, mens resten gjetter på hvilken sjøvettregel det er. Gruppen som gjetter riktig først får ett poeng. Dersom ingen klarer å gjette sjøvettregelen, blir gruppen som fremfører trukket et poeng. 

AVSLUTNING

Syng speiderbønnen. Fortell deltakerne om hva dere skal gjøre på neste møte, og hvor og når neste møte er.

Foto: Peder Undheim

UTSTYR