Krav til aktivitetsmerket St. Georg finner du her.

BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre disse på et møte. 
 

ÅPNING

Åpningsseremoni, navneopprop.

ANDAKT

Samaritaner i skolegården
Patruljeandaktsboka side 65
Andakten finner du her
Karsten i fortellingen er både samaritaner og en modig helt. I dag skal vi også lære om en annen modig helt, nemlig St. Georg. 

AKTIVITET 1 - SPEIDERLØFTET

Øve på speiderløftet

AKTIVITET 2 - ST. GEORG

Les fortellingen om St. Georg.

AKTIVITET 3 - LAGE PIL OG BUE

Utstyr: Tau. kniv, pinner og greiner.

Lag bue og piler.

AVSLUTNING

Speiderbønnen
Vær beredt - alltid beredt
 

UTSTYR

 

EMNER FRA SPEIDERSTIGEN SOM DERE JOBBER MED PÅ DETTE MØTET

  • Kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat
  • Kjenner en oppdager legenden om St. Georg
  • Har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/ eller St. Georgsdagen.