Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat
  • Kjenner en oppdager legenden om St. Georg
  • Har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/ eller St. Georgsdagen.

Krav til aktivitetsmerket St. Georg finner du HER.

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, navneopprop.
Tema for dagen: St Georg, speidernes skytshelgen
Lese: Samaritaner i skolegården, s. 65 i Patruljeandaktsboka. Andakten finner du her.
Karsten i fortellingen er både en samaritaner og en modig helt. I dag skal vi lære om en annen modig helt, nemlig St. Georg.

Utstyr: Patruljeandaktsboka
 Aktivitet 1
Øve på speiderløftet


 Aktivitet 2
Les fortellingen om St. Georg.

 Aktivitet 3
Lag bue og piler.


Utstyr: Tau. kniv, pinner og greiner.

 


 

Avslutning
Oppsummering
Speiderbønnen