Emner fra Speiderstigen som tas på dette møtet:

 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
 • Har en stifinner erfart å lede andre stifinnere i en lek.
 • Kjenner en stifinner til sammenheng mellom utslipp og klimautfrodringer, og kjenner til handlingsalternativer for seg selv og sin familie som kan redusere klimautslippene.

Krav til aktivitetsmerket Strategi finner du her.

ÅPNING

Kort samling hvor dere forklarer stifinnerne at fremover skal alle KFUK-KFUM-speiderne i Norge jobbe mot å være "åpne og inkluderende", "bety en forskjell for andre og naturen" og "få flere gode ledere". På dette møtet skal vi ha aktiviteter som kan hjelpe oss med det.

AKTIVITET 1 - POSTLØP

Del speiderne inn i lag og ha postløp. Postløpet finner dere her. Om mulig kan dere ha tent ett bål der postløpet slutter.

Utstyr: Postløp, svarark, blyanter, fasit.

ANDAKT

Bare du er du. 1. Mosebok 1, 26-27

"Gud sa: "La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden." Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem."

Bibelteksten er gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

AKTIVITET 2 - Følg tauet

Gode ledere er flinke til å kommunisere. Nå skal speiderne øve på å bli gode ledere ved å forklare og vise vei med ord. Lag en løype ved å strekke et tau fra tre til tre, fra busk til busk eller fra stein til stein. Det er ekstra morsomt hvis løypa går over en bekk, opp og ned og rundt steiner, trær og andre små hindre. Så skal halvparten av gruppa få bind for øynene og følges gjennom løypa med tauet i den ene hånden. Resten av gruppa skal så lede de andre gjennom løypa. Dere kan velge om dere vil at den gruppa som ser kun skal bruke ord for å forklare løypa eller om de skal holde i hånda underveis. Så bytter dere slik at alle får prøvd seg gjennom løypa.

Avslutt leken med en prat om hvordan deltakerne opplevde å måtte bokstavelig talt stole blindt på den som ledet. Hvordan var det å lede? Hvordan kan dette overføres til det virkelige liv og samarbeidet i speidergruppa? Hva føler speiderne hvis patruljeføreren eller lederen bare kjører avgårde uten at de vet hvor de skal og har mulighet til å være med å bestemme?

Utstyr: Langt tau, sisal eller hyssing, speiderskjerf.
 

UTSTYR

 • Postløp
 • Svarark
 • Blyanter
 • Fasit
 • Bibeltekst
 • Andakten
 • Langt tau, sisal eller hyssing
 • Speiderskjerf