Krav til aktivitetsmerket Svømme finner du her.

Sikkerhet:
Hentet fra Trygg og sikker speiding - et ressurshefte for Norges KFUK-KFUM-speidere:
Enhetsleder er ansvarlig for sikkerhet ved bading

 • Hver badevakt skal ikke ha ansvar for mer enn ti badende speidere av gangen.
 • Det skal utnevnes en ansvarlig badesjef ved hver bading. Den som er badevakt, bør ha gjennomført utendørslivredningsprøve og skal minimum kunne svømme 200 meter og kunne hjerte-lunge-redning (HLR).
 • Speiderne bør ha et spesielt ansvar for å holde øye med hverandre. Bruk for eksempel buddysystemet, der to og to personer har ansvar for hverandre og hele tiden skal ha kontakt. Det anbefales at alle speidere innhenter samtykke fra foreldre til bading i forkant av en tur/leir.
   

Svømmehall:

 • I innendørs svømmehall skal det finnes badevakt med innendørs livredningsprøve.
  Det fritar ikke ansvarlig leder fra å holde god oversikt over speiderne.
   

AKTIVITET 1 - BADEVETTREGLENE

Begynn møtet med å gå gjennom regler for bading og eventuelt regler for svømmehallen. Dere kan benytte badereglene under, og/eller få en kopi av svømmehallens baderegler som dere gjennomgår i felleskap før dere begynner.

 • Lær å svømme.
 • Bad aldri alene.
 • Bad aldri når du er sulten eller nettopp har spist.
 • Stup ikke uten å vite hvor grunt det er.
 • Svøm langs land, men ikke under brygge eller foran stupebrett.
 • Dukk aldri noen under vann.
 • Gå opp hvis du føler deg kald.
 • Rop om hjelp bare hvis du er i fare.
 • Bruk godkjent redningsvest.
   

AKTIVITET 2 - VANNTILVENNING

Grunnleggende vanntilvenning er en viktig start på all svømmeopplæring og badeaktivitet. Dette gir lederen oversikt over hvor trygge speiderne er i vannet. I disse øvelsene kan man kartlegge om noen trenger ekstra hjelp og støtte. 

Øvelse 1: Lage bølger fra kanten
Begynn sittende på kanten. Alle sitter med beina ut i vannet. Speiderne kan bevege beina opp og ned i vannet. Begynn rolig, og etterhvert kan de prøve å lage så mye bølger som mulig.

Øvelse 2: Blåse bobler
Speiderne kommer ut i vannet. Alle samles inntil kanten. Begynn å øve på å blåse bobler med munn og nese. Under følger noen morsomme øvelser: 

 • Koke poteter - alle holder vann i hendene og lager en "kjele" og blåser bobler for å koke poteter.
 • Blåse opp ballong - alle holder hender og samles i en ring. Ringen utgjør en "ballong" som vil vokser når dere blåser bobler. Begynn stående tett inntill hverandre, blås bobler inn i midten av sirkelen. Dere fortsetter å holde hender, men går lengre og lengre fra hverandre ettersom "ballongen" vokser. Tilslutt sier en i ringen: "pang!" , "ballongen" sprekker og dere kan dykke ned i vannet.
 • Racerbåt - lag motorlyder med munn og nese, samtidig som dere blåser bobler i vannet.
   

Øvelse 3: Sangleker
Sangleker er en morsom måte å jobbe med vanntilvenning, sett sammen sang og bevegelser:

 • Hoppe sa gåsa, danse sa reven
 • Epler og pærer
 • Ro, ro, ro din båt
 • Hjulene på bussen
   

Øvelse 4: Samleleken
Bruk flytende elementer som ball, flytebrett og flyteleker. Leken kan gjøres individuelt eller i lag. Lederen kaster ut flyteelementene, speiderne skal prøve å samle flest ting. 

AKTIVITET 3 - DYKKE OG FLYTE

Neste steg i svømmeopplæring er å kunne dykke og flyte. Når man dykker bruker man pusteteknikken dere øvde på i vanntilvenningen hvor man blåser bobler ut av munn og nese. 

Øvelse 1: Dykke

 • Hente dykkeringer / synkegjenstander fra bunn.
 • Gjør stein-saks-papir under vann.
 • Si et ord til en annen under vann.
 • Lek stiv heks.
   

Øvelser 2: Flyte

 • Flyte som bokstaver (på mage og på ryggen); X, I, Y.
 • Flyte i 5 sekunder, 10 sekunder og 20 sekunder.
 • Flytesisten - kan ikke bli tatt mens man flyter.
   

AKTIVITET 4 - SVØMME

Noen har svømt mange ganger, mens andre kan kanskje ikke svømme i det hele tatt. Den enkleste svømmearten å lære er faktisk crawlteknikk, da det krever mindre koordinasjon enn brystteknikk. Begynn med beinspark (rette bein som sparker opp og ned), mens armene er strake. Legg deretter til armtak, hvor armene går rolig som en vindmølle og brukes til å dra seg frem i vannet med. 
TIPS! Begynn gjerne med å svømme frem og tilbake på kortsiden av bassenget. Noen kan oppleve det som skummelt å skulle svømme ut på dypet til å begynne med. 

AVSLUTNING

Avslutt gjerne med litt frilek. Helt til slutt repeterer dere badereglene!

Under ressurser finner dere linker til flere leker og en utskriftsversjon av badevettreglene.
 

UTSTYR

EMNER FRA SPEIDERSTIGEN SOM DERE JOBBER MED PÅ DETTE MØTET

 • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann

Foto: Øystein Moland