Enmer fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 12 ulike arter.
  • Har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

  1. Kjenne 4 løvtrær med navn. Gå en tur å se på disse trærne.
  2. Kjenne 2 nåletrær/bartrær. Gå en tur å se på disse trærne.
  3. Studer et blad i forstørrelsesglass.

 

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:

  • Tell år-ringene på en stubbe og få forklart sammenhengen mellom år-ringer og treets alder.
  • Lag et bilde av blader (og barnåler).
  • Lag en dekorasjon av kvister og blader.
  • Lag en barkebåt og delta i en barkebåt-konkurranse.

 


 

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet. Vise bilder av 4 løvtrær og 2 bartrær
Andakt: Luk 19,1-10 Sakkeus i treet, evt dramatisere fortellingen

Utstyr: Bilder av blader, NT/Bibel

 


 

Aktivitet 1
Gå på tur og finne de 4 løvtrærne og 2 bartrærne. Plukke blader og nåler. Se på bark og evt blomster.
Studere et blad i forstørrelsesglass.

Utstyr: Forstørrelsesglass

 


 

Aktivitet 2
Lage et bilde av bladene og barnålene dere har samlet.
Bildet kan lages på en korktavle eller en plakat ved hjelp av nåler eller lim. Dere kan også lage bildet rett på bakken. Da kan dere eventuelt ta bilde av det og publisere det på nettsidene deres om dere har det.
Dere kan også lage en dekorasjon av bladene, kvister ol som speiderne kan få med hjem. Da kan det være fint å bruke limpistol. Bruk en lang skjøteledning og gjerne en utekontakt så kan dette gjøres ute.

Utstyr: Korktavler og stifter eller ark og lim, kjanskje limpistol

 


 

Aktivitet 3
Lage en barkebåt og delta i barkebåtkonkurranse
Det kan være lurt å finne passe emner til dette før møtet da speiderne ellers kan bruke nesten hele møtet på å finne passende bark. 
Et annet alternativ er å finne en stubbe og telle åre-ringer og finne ut hvor gammelt treet er.

Utstyr: Kniv, bark, stubbe

 


 

Lek
Gjemsel
En speider står med ansiktet til et tre og teller til 20. Speideren skal ikke se. De andre gjemmer seg. Når han/hun har telt ferdig, roper han/hun: "Den som ikke har gjemt seg nå, skal stå." Speideren leter etter de andre. Finner han noen, løper han tilbake til utgangspunktet, tar i treet og roper navnet til den som ble funnet. Det er om å gjøre å finne alle deltakerene. Den av deltakerene som ble først oppdaget, skal stå neste gang.

 


 

Avslutning
Repetere trærne dere har lært om
Evt dele ut tre-merket
Avslutte med Speiderbønnen