Krav til aktivitetsmerket Tre finner dere her.
Forslaget inneholder aktiviteter dere kan gjennomføre for å ta merket.

BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner du krav til aktivitetsmerket. Merkekravene er kun veiledende, tilpass gjerne kravene til egen gruppe og patrulje.

ÅPNING

Åpningsseremoni, navneopprop

ANDAKT

Andakten er hentet fra Korte Speiderandakter 2020
Det fineste Gud har skapt.

AKTIVITET 1 - FINNE TRÆR

Utstyr: Forstørrelsesglass, flora eller annet som viser trær

Gå på tur og finne 4 løvtrær og 2 bartrær (nåletrær). Plukke blader og nåler. Se på barken og evt blomster eller frø/rakler/nøtter.
Studere et blad i forstørrelsesglass.
Se Speiderhåndboka side

AKTIVITET 2 - LAGE BILDE

Utstyr: Korktavler og stifter eller ark og lim, kanskje limpistol og skjøteledning

Lage et bilde av bladene og barnålene dere har samlet.
Bildet kan lages på en korktavle eller en plakat ved hjelp av nåler eller lim. Dere kan også lage bildet rett på bakken. Da kan dere eventuelt ta bilde av det og publisere det på nettsidene deres om dere har det.
Dere kan også lage en dekorasjon av bladene, kvister ol som speiderne kan få med hjem. Da kan det være fint å bruke limpistol. Bruk en lang skjøteledning og gjerne en utekontakt så kan dette gjøres ute.

AKTIVITET 3 - TELLE ÅRRINGER

Finn en stubbe og tell åre-ringer. Finne ut hvor gammelt treet er.
En lys og en mørk ring utgjør ett år.

LEK - GJEMSEL

En speider står med ansiktet til et tre og teller til 20. Speideren skal ikke se. De andre gjemmer seg. Når han/hun har telt ferdig, roper han/hun: "Den som ikke har gjemt seg nå, skal stå." Speideren leter etter de andre. Finner han noen, løper han tilbake til utgangspunktet, tar i treet og roper navnet til den som ble funnet. Det er om å gjøre å finne alle deltakerene. Den av deltakerene som ble først oppdaget, skal stå neste gang.

AVSLUTNING

Speiderbønn
Vær beredt - alltid beredt

UTSTYR

  • Forstørrelsesglas
  • Bibeltekst
  • Korktavler og stifter eller
  • Ark og lim, kanskje limpistol og skjøteledning
     

 

EMNER FRA SPEIDERSTIGEN SOM DERE JOBBER MED PÅ DETTE MØTET

  • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 12 ulike arter.
  • Har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.