Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • kjenner en stifinner navnet og utseende på de vanligste treslagene i sitt nærområde

Krav til aktivitetsmerket Tre finner du her

ANDAKT

Skapelsen 1. Mosebok 1,1 - 1,13
Sang: Hvem har skapt alle blomstene, Speidersang nr 85.
Gud har skapt alt godt slik at alt passer til hverandre. Menneskene bruker oksygen og puster ut karbondioksid. Plantene bruker karbondioksid og slipper ut oksygen.

AKTIVITET 1- FOTOSYNTESE

Alle stifinnerne samles og deles i grupper/patruljer.
Snakk sammen om fotosyntese. Dette finnes mye informasjon om og bilder av på nettet.
F. eks HER. http://www.energiveven.no/fotosyntese.cfm?id=1

Dere kan også gjennomføre aktiviteten "Fungerer fotosyntesen?"
Snakk også om hvorfor bladene faller av om høsten.

AKTIVITET 2 - TELLE ÅRRINGER

Snakk også om hvordan man kan se alderen på et tre.
I tillegg til å telle årringer kan dere på grantrær se at treet lager en krans med grener for hvert år.

AKTIVITET 3 - SAMLE INN OG LIME OPP

Utstyr: Ark med bilder av trær, kartong, lim eller kontaktpapir og saks

Gi speiderne en liten pose og ark med trær og send dem ut i patruljer for å finne flest mulig av trærne. Kom tilbake med både blad, blomster, små grener og kanskje LITT bark.
Lim opp på f.eks baksiden av pizzakartong. Bruk lim eller kontaktpapir. Hver patrulje lager sitt oppsett. Hvis dere ikke har noe sted å henge det opp kan hver speider bruke kontaktpapir og ta med ett eller to trær hjem, gjerne ett de ikke kunne fra før, men lærte på møtet.

AVSLUTNING

Speiderbønn
Vær beredt - Alltid beredt