Oppdagerprogrammet

Oppdagerprogrammet er for mange det første møtet med speiding. Programmet er derfor veldig grunnleggende. Aktivitetene er konkrete og barna skal se resultater raskt. Oppdagerne har seks semestermerker, tre som passer godt å ta på høsten og tre som er bedre å ta på våren. Semestermerkene skal lage en ramme for semestret og gi lederne ideer for møter og turer. Hvert semestermerke har to obligatoriske aktivitetsmerker som oppdageren må ta for å få semestermerket. Til hjelp finnes flere møteforslag for hvert semester og eksempel på en semesterplan. Oppdagerne kan også ta flere aktivitetsmerker enn de som hører til semestermerkene. Aktivitetsmerkene for oppdagere er korte og konkrete. Målet er at det skal være mulig å ta et aktivitetsmerke i løpet av et møte.

Oppdageren skal gjennom programmet få en smakebit av hva speidern har å by på, tilpasset sin alder.

Programhefte oppdagere, er et hjelpemiddel for oppdagerledere. I heftet finnes et oversikt over oppdagerprogrammet med speiderstigen, semestermerkene og aktivitetsmerker.

 

Her finner du alt program for oppdagere som finnes i aktivitetsbanken.

Her finner du alle aktivitetsmerkene for oppdagere (pdf). 

Semestermerker oppdagere

Det finnes seks semestermerker for oppdagere, tre som er planlagt for høsten og tre for våren.
Semestermerkene fungerer som en ramme for semesteret. For å få et semestermerke skal oppdageren ha deltatt på møtene i et semester og tatt de to obligatoriske aktivitetsmerkene som hører til semestermerket. Aktivitetsmerkene som blir tatt i løpet av semestret kan gjerne på det enkelte speidermøte, mens semestermerket deles ut på slutten av semesteret. Semestermerkene kjøpes i Speiderbutikken

Klissvåt

Klissvåt er et semestermerke som er best å ta på våren når isen smelter og vannet på nytt renner i elvene. Tanken med semestermerket Klissvåt er at oppdageren skal lære mer om hva vann er, forskjellige former for vann, og hvor viktig vann er for mennesker og naturen, samtidig som oppdageren skal få leke med og i vannet. De obligatoriske aktivitetsmerkene for Klissvåt er Dyr i vann og Vått.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Klissvåt.

Her finner du møteforslagene Oppstartsmøte, Dåp, Tenkedagsmøte, Vinteraktiviteter ute, Bål, Førstehjelp, Bademøte, Fugler ved vann, Vått og Dyr i vann lagd for semestermerket Klissvåt.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene for Dyr i vann og Vått

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Klissvåt.

 

Nysgjerrig

I en oppdagers verden er det mye som er nytt og spennende. Semestermerket Nysgjerrig skal gi rom for oppdagerne til å stille spørsmål, se nærmere på ting og oppdage nye ting.
De obligatoriske aktivitetsmerkene for Nysgjerrig er Orientering og Førstehjelp, og semestermerket er planlagt for å tas på våren.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Nysgjerrig.

Her finner du møteforslagene:Turutstyr- sitteplate eller Turutstyr - vispKirkeEksperimentBaden PowellVind, Kropp og bevegelse, Primitiv matSt. GeorgFørstehjelp, Orientering, Søppel, Turutstyr -fiskestangBlomster og nyttevekster
   
Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene for Orientering og Førstehjelp

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Nysgjerrig.

 

Villmark

En speider beveger seg fritt og er vant til å være i villmarken. Dette er noe de fleste som starter i speideren vet og forventer. I semestermerket Villmark skal oppdageren få prøve seg ute i naturen og øve på å overleve i villmarken. Oppdageren skal ta aktivitetsmerkene Pionering og Kniv for å få semestermerket, og merket egner seg best til å tas på våren.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Villmark.

Her finner du møteforslagene Seremonimøte, Fyr og flamme, Knuter, St. Georg, OrienteringKniv, Dyrespor, Astronomi, SkileikFugl, Pionering og Bygge ly lagd for semestermerket Villmark.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene for Pionering og Kniv.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Villmark.

 

Opp

En liten oppdager trenger å klatre litt for å se verden bedre iblant. På de nye høydene ser oppdageren ting fra et nytt perspektiv. Semestermerket Opp skal inspirere til å klatre oppover, utvide perspektivet og nå nye høyder. Vi foreslår at man tar semestermerket på høsten. De obligatoriske aktivitetsmerkene er Astronomi og Klatre.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Opp.

Her finner du møteforslagene Oppstartsmøte lek, Oppstartsmøte natursti, Oppstartsmøte bål, Klatre, Refleks, Globalaksjon, Astronomi, Jul lagd for semestermerket Opp.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene for Astronomi og Klatre

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Opp.

 

Jungel

I jungelen skjer det mye spennende, det finnes ville dyr og eksotiske vekster. I semestermerket Jungel skal oppdageren få en imaginær tur til jungelen og oppdage det eksotiske og spennende. For å få semestermerket Jungel skal oppdageren ta aktivitetsmerkene God og varm og Mat fra naturen. Semestermerket er planlagt for å tas på høsten.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Jungel.

Her finner du møteforslagene Oppstartsmøte lek, Oppstartsmøte bål, Oppstartsmøte natursti, Mat fra naturen, Høstfarger, Dyrespor, God og varm, Kniv, Globalaksjon lagd for semestermerket Jungel.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene for God og varm og Mat fra naturen

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Jungel

 

Eventyr

Å dra ut på eventyr i naturen, nærmiljøet eller kirken er noe av det mest spennende for en oppdager. Skattejakter og spennende historier blir raskt starten på et eventyr. For å få semestermerket Eventyr skal oppdageren ta aktivitetsmerkene Baden-Powell og Fyr og flamme. Man kan alltid dra på eventyr men dette semestermerket er planlagt for å tas på høsten.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Eventyr.

Her finner du møteforslagene Oppstarstmøte lek, Oppstartsmøte natursti, Oppstartsmøte bål og Jeg er beredt, Lag det selv, Fyr og flamme, Eventyrskogen, Førstehjelp, Mørket og lyset (Astronomi), Baden Powell, Julemøte i skogen

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Eventyr.