August

Oppstartsmøte lek

 • Har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurranser å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig. 
 • Har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre barn i lek. 
 • Har en oppdager erfart å delta i demokratiske avgjørelser i flokken. 
 • Kan en oppdager båtmannsknop og knyte sine egne skolisser.

September

Oppstartsmøte natursti

 • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.


Oppstartsmøte bål

 • Kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål. 
 • Har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand. 
 • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.

Oktober

Mat fra naturen

 • Kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål. 
 • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter. 
 • Har en oppdager erfart å være med å sanke spiselige vekster i sitt lokalmiljø og tilberede et måltid av disse.


Høstfarger

 • Har en oppdager erfart å delta på utemøter til alle årstider, og kan kle seg riktig for alle årstider. 
 • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.

November

Dyrespor

 • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.


God og varm

 • Har en oppdager erfart å delta på utemøter til alle årstider, og kan kle seg riktig for alle årstider.

Desember

Kniv

 • Kan en oppdager knivreglene og bruker kniv på en forsvarlig måte. 
 • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.


Globalaksjon

 • Har en oppdager erfart at barn kan hjelpe barn for eksempel ved å delta i Globalaksjonen.