Klissvåt
MånedTemaPunkter fra Speiderstigen
JanuarBli kjent- oppstartsmøte-kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat.
-har en oppdager erfart å øve på å evakuere fra speiderlokalet eller speiderhytta eller lignende når brannalarmen går.
FebruarKirke- kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Jesus tar imot barna (Markus 10,13–16)
- kjenner en oppdager til hvordan dåp gjennomføres i deres kirke.
- har en oppdager erfart å delta på delta på minst en gudstjeneste i den lokale kirken.
FebruarSnø - Tenkedagsmøte
- kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Velsignelsen (4. mosebok 6,22–27).
- kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat.
- kjenner en oppdager speiderloven og har deltatt i samtale om speiderlovens betydning
- har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/eller St. Georgsdagen.
MarsSki- har en oppdager erfart å delta på utemøter til alle årstider, og kan kle seg riktig for alle årstider.
MarsBål- kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål.
- kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.
- har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand.
- har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
AprilFørstehjelp- kan en oppdager rense et sår og sette på plaster.
- kan en oppdager nødnummeret 1-1-3, og vet hva man skal si når man ringer dette nummeret.
- kjenner en oppdager teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs, sikre frie luftveier og kan legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
- har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
AprilFugl- kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.
MaiBlomstermerket- kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.
MaiDyr i vann- kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.
JuniVått- har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.