Januar

Bli kjent-oppstartsmøte

 • Kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat.
 • Har en oppdager erfart å øve på å evakuere fra speiderlokalet eller speiderhytta eller lignende når brannalarmen går.

Februar

Kirke

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Jesus tar imot barna (Markus 10,13–16)
 • Kjenner en oppdager til hvordan dåp gjennomføres i deres kirke.
 • Har en oppdager erfart å delta på delta på minst en gudstjeneste i den lokale kirken.


Snø - Tenkedagsmøte

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Velsignelsen (4. mosebok 6,22–27).
 • Kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat.
 • Kjenner en oppdager speiderloven og har deltatt i samtale om speiderlovens betydning
 • Har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/eller St. Georgsdagen.

Mars

Ski

 • Har en oppdager erfart å delta på utemøter til alle årstider, og kan kle seg riktig for alle årstider.


Bål

 • Kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål.
 • Kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.
 • Har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand.
 • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.

April

Førstehjelp

 • Kan en oppdager rense et sår og sette på plaster.
 • Kan en oppdager nødnummeret 1-1-3, og vet hva man skal si når man ringer dette nummeret.
 • Kjenner en oppdager teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs, sikre frie luftveier og kan legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
 • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.


Fugl

 • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.

Mai

Blomstermerket

 • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.


Dyr i vann

 • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.

Juni

Vått

 • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.