Nysgjerrig
MånedTemaPunkt fra Speiderstigen
JanuarTurutstyr- har en oppdager erfart å lage en nyttegjenstand for tur, som for eksempel et sitteunderlag, en kopp eller lignende.
JanuarKirke- kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Sauen som ble funnet (Lukas 15,1–7)
- kjenner en oppdager det lokale kirkebygget, navnet og funksjonen til kirkerommets ulike deler, kirkeårets farger og noen som jobber i den lokale kirken.
- har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger elle lignende.
FebruarEksperiment- har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.
FebruarBaden-Powell- kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat.
- kjenner en oppdager speiderloven og har deltatt i samtale om speiderlovens betydning.
MarsVind- kan en oppdager de fire himmelretningene
MarsKropp og bevegelse- har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre barn i lek
- kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Skapelsen (1. mosebok 1.26–2,3)
AprilPrimitiv mat- har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning og knivbruk.
- kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål
- har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand.
AprilSt. Georg- kjenner en oppdager legenden om St. Georg.
- har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/eller St. Georgsdagen.
MaiFørstehjelp- kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Den barmhjertige samaritan (Lukas 10,25–37)
- kan en oppdager rense et sår og sette på plaster.
- kan en oppdager nødnummeret 1-1-3, og vet hva man skal si når man ringer dette nummeret
- kjenner en oppdager teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs, sikre frie luftveier og kan legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
MaiOrientering- kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Sønnen som kom hjem (Lukas 15,11–32)
- kan en oppdager de vanligste karttegnene og de fire himmelretningene.
- har en oppdager erfart å bruke et kart sammen med andre, til å finne en skatt på et kjent område
JuniSøppel/Turutstyr -fiskestang- kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Skapelsen (1. mosebok 1.1–1,24))
- vet en oppdager at man tar med søppel hjem fra tur.
JuniBlomster og nyttevekster- kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.
- har en oppdager erfart å være med å sanke spiselige vekster i sitt lokalmiljø og tilberede et måltid av disse.