Januar

Turutstyr

 • Har en oppdager erfart å lage en nyttegjenstand for tur, som for eksempel et sitteunderlag, en kopp eller lignende.


Kirke

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Sauen som ble funnet (Lukas 15,1–7)
 • Kjenner en oppdager det lokale kirkebygget, navnet og funksjonen til kirkerommets ulike deler, kirkeårets farger og noen som jobber i den lokale kirken.
 • Har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger elle lignende.

Februar

Eksperiment

 • Har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.


Baden-Powell

 • Kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat.
 • Kjenner en oppdager speiderloven og har deltatt i samtale om speiderlovens betydning.

Mars

Vind

 • Kan en oppdager de fire himmelretningene.


Kropp og bevegelse

 • Har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre barn i lek.
 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Skapelsen (1. mosebok 1.26–2,3)

April

Primitiv mat

 • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning og knivbruk.
 • Kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål.
 • Har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand.


St. Georg

 • Kjenner en oppdager legenden om St. Georg.
 • Har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/eller St. Georgsdagen.

Mai

Førstehjelp

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Den barmhjertige samaritan (Lukas 10,25–37).
 • Kan en oppdager rense et sår og sette på plaster.
 • Kan en oppdager nødnummeret 1-1-3, og vet hva man skal si når man ringer dette nummeret.
 • Kjenner en oppdager teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs, sikre frie luftveier og kan legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.


Orientering

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Sønnen som kom hjem (Lukas 15,11–32).
 • Kan en oppdager de vanligste karttegnene og de fire himmelretningene.
 • Har en oppdager erfart å bruke et kart sammen med andre, til å finne en skatt på et kjent område

Juni

Søppel/turutstyr-fiskestang

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Skapelsen (1. mosebok 1.1–1,24)).
 • Vet en oppdager at man tar med søppel hjem fra tur.


Blomster og nyttevekster

 • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.
 • Har en oppdager erfart å være med å sanke spiselige vekster i sitt lokalmiljø og tilberede et måltid av disse.