Ved hjelp av Dragekjemperne har du mulighet til å tilby 9 og 10-åringene i din menighet et spennende opplegg som stekker seg over en helg. Gjennom blant annet gudstjeneste, rollespill og ulike aktiviteter som favner både trosopplæring og friluftsliv, kan dere gi barna gode opplevelser og nyttige erfaringer de kan ta med seg videre.
 

KFUK-KFUM-speiderne har fem kjerneverdier: Kristen tro, fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement. Verdiene er fundamentet for arbeidet vårt, og gir organisasjonen god og bred kompetanse på disse områdene. Vi ønsker også å ha et tett og godt samarbeid med menighetene i Den norske kirke, og tenker det er naturlig at speidergrupper samarbeider med menighetene når det gjelder feiringen av St. Georg.

Speiderne marker St. Georgsdagen 23. april og det vil derfor være naturlig å legge dette tiltaket rundt denne datoen.

«Dragekjemperne» kan gjennomføres sammen med den lokale speidergruppen, men det er også enkelt for menigheter uten speidergrupper å gjennomføre tiltaket. Hvis menigheten derimot har en speidergruppe vil dette være en god måte å få barna inn i menighetens varige barne- og ungdomsarbeid. Og har ikke menigheten speidere fra før kan kanskje Dragekjemperne inspirere til å starte eget speiderarbeid?

Opplegget kan også kjøpes i Speiderbutikken. Da vil dere få alt materiell ferdig trykket, oppdelt, laminert og klart til bruk. I Speiderbutikken kan dere også kjøpe gjesteskjerf, skinn til skjerfknute og det fine broderte Dragekjempermerket.

Hvis du har gjennomført dragekjemperne i din menighet så vil vi gjerne høre fra deg. Fyll ut denne evalueringen så vi kan utvikle dragekjemperne videre.

For mer informasjon kontakte prosjektleder Unni Bjerke på unni@kmspeider.no.

Dragekjemperne er et ferdig opplegg knyttet til legenden om St. Georg, og inneholder forslag til gudstjeneste, rollespill og ulike aktiviteter hvor trosopplæring og friluftsliv går hånd i hånd. Ved hjelp av dette opplegget kan menigheten tilby et spennende trosopplæringstiltak for 9 og 10-åringer.

Last ned:
Prosjektveiledning (.pdf).
Deltakerhefte (.pdf).
Deltakerhefte (.docx).