Kursene er delt i to nivåer grunnkurs og videregående kurs patruljefører.

I kursheftene finner man læremålsplanen, hvor man kan krysse av ettersom speiderne har vært gjennom de ulike punktene, samt et forslag til program for gjennomføring av kurs. Da er det lett for både speidere og ledere å se hvilket læringsutbytte speiderne skal sitte igjen med etterpå.

Så lenge læreplanen gjennomføres har den enkelte krets stor frihet til å gjøre lokale tilpasninger og velge ulike aktiviteter for måloppnåelse.

Grunnkurs patruljefører

Grunnkurset tar for seg patruljedrift og program. Hvordan fungerer speiderprogrammet? Hvordan planlegger man et patruljemøte og en semesterplan? Lær å se deg selv i en lederrolle, hvordan du kan bygge en god patrulje, holde gode instruksjoner og være med på å skape et godt kristent fellesskap. Trykk her for å kjøpe boka i Speiderbutikken. 

 

 

 

Videregående kurs patruljefører

Videregående kurs tar for seg patruljeturen og alt arbeidet som følger med. Deltakerne skal selv få erfaring med planlegging, gjennomføring og etterarbeid av en patruljetur. Praktiske øvelser i orientering, etablering av leir og matlaging på tur kombineres  med diskusjon og refleksjon rundt patruljemiljø, sikkerhet og beredskap og etiske problemstillinger. Trykk her for å kjøpe boka i Speiderbutikken.