I tillegg til heftet finnes alle illustrasjonene i A4-format, som kan brukes ved instruksjon i temaet. Det er også laget en serie med «Førstehjelp på 1-2-3»-kort som kan lamineres og brukes som en førstehjelpsmanual i miniatyr på tur. Sørg for å ha disse kortene liggende i både patruljekassa og gruppas førstehjelpssett!

Førstehjelp er et viktig og bredt tema. Når du, eller noen i din gruppe skal ut på tur, må dere være i stand til å ta vare på dere selv og andre. Også når uhellet er ute.

Flere kretser har klassesett med mini-annedukker som gruppa kan låne for å øve på hjerte- og lungeredning i gruppene. Hør med din krets eller kontakt forbundskontoret for å høre hvor nærmeste sett befinner seg, hvis dere vil bruke det til å arrangere en øvelse.