Flagg fra flere nasjoner

Når vi heiser flagg fra flere nasjoner på flaggstenger som er samlet på samme område, skal alle flaggene være i omtrent samme størrelse. 

Det norske flagget

Når vi er i Norge, har det norske flagget første rett på flaggstangen med den "beste" plasseringen. Hva som er den "beste" eller mest riktige plasseringen varierer etter hvor mange flaggstenger det er på området. 

  • Ved 3, 5 eller 7 flaggstenger, skal det norske flagget heises på den midterste flaggstangen.
  • Ved 2, 4, 6 eller 8 flaggstenger, skal det norske flagget heises på den høyre, midterste flaggstangen.
  • Ved 9 eller flere flaggstenger skal det norske flagget heises på flaggstangen som er lengst til høyre. 
     

Når det er snakk om flaggstenger blir den høyre og venstre siden bestemt av noe som kalles Heraldisk høyre og venstre. Det vil si at høyre er den siden av flaggstengene som er til høyre for personene som stå bak flaggstengene. 

Flagg fra andre nasjoner

Flagg fra andre nasjoner skal heises i alfabetisk rekkefølge ut fra nasjonen eller landet sitt navn på fransk. 

  • Ved opp til 8 flaggstenger skal det første flagget i alfabetisk rekkefølge heises til heraldisk høyre for det norske, det andre til heraldisk venstre, det tredje til heraldisk høyre, og så videre. 
  • Ved 9 stenger eller flere, skal flaggene heises i alfabetisk rekkefølge etter det norske flagget fra heraldisk høyre mot venstre. 
     

Unntak

Hvis flaggstengene ikke er plassert på en rett linje, skal du likevel prøve å følge disse reglene på best mulig måte. Det viktigste er at ingen av nasjonene føler at flagget deres blir nedgradert ut fra plasseringen på flaggstangen. 

Praktisk øvelse

For å øve på henge flaggene i riktig rekkefølge kan du "dele ut" en nasjon til hver speider. Deretter skal speiderne stille seg opp i riktig rekkefølge ut fra reglene over. Dere kan gjerne dele speiderne opp i flere lag og gjøre det om til en konkurranse, eller dere kan variere hvor mange og hvilke "nasjoner" som skal stille seg opp, fordi det er ulike måter å gjøre det på ved ulikt antall nasjoner. 

For å gjøre det enklere kan dere stille opp etter nasjonenes navn på norsk i stedet for fransk.