Du har kanskje hørt noen bruke ordet bærekraft på skolen eller på nyhetene? Hva vil det egentlig si at noe er bærekraftig? Bærekraftig utvikling betyr at du og jeg som lever i dag kan få dekket våre behov, uten at vi gjør det vanskeligere for de som kommer etter oss. For vi har jo bare en jordklode! Og den deler vi med mennesker både nært og fjernt, og alle dyr og levende vesener. Både de som lever nå og de som skal leve etter oss.

Mindre ulikheter

Bærekraftig utvikling handler også om å skape mindre ulikheter. I dag er det stor forskjell mellom de rike og de fattige i verden. Tenk hvis det ikke var sånn.

Bærekraftig utvikling

Tenk om alle, uansett hvor de ble født, kunne ha samme muligheter til å gå på skole, få seg jobb, ha en lønn som gjorde at de kunne ha råd til det de trengte. Det hadde vært en mer rettferdig verden.

En felles plan

Bærekraftig utvikling handler om å finne løsninger på utfordringer. Og på denne måten gjøre det best mulig for flest mulig. For å prøve å skape en mer bærekraftig utvikling har derfor land over hele verden gått sammen og laget en felles plan. Dette har blitt til 17 mål, med 169 delmål, som kalles FNs bærekraftsmål. Målene har blitt laget ved at land over hele verden har kommet med sine forslag, og gjennom forslag fra neste 10 millioner mennesker som deltok i en kjempestor spørreundersøkelse.

Målet med FNs bærekraftsmål er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I forbindelse med oppdrag bærekrafts har KFUM-KFUM-speiderne utviklet et aktivitetshefte fylt med aktiviteter knyttet til FNs bærekraftsmål. Dette heftet finner du her. Du finner også de enkelte aktivitetene i aktivitetsbanken under søkeordet "bærekraft" eller ved at bruke QR-koderne i aktivitetsheftet.