LEIRBÅLSINNSLAG

Les bålinnvielsen mens du står ved siden av bålet. Har dere ikke et bål kan dere stå foran deltakerne på leirbålet og lese eller si teksten.  
 


Tekst

Som bålets flammer lyser rød, så være våre idealer fylt med glød. 
Som bålets flammer hvit og het, så være vår brorskaps kjærlighet. 
Som bålets flammer stiger opp mot det høye, må våre tanker mot Gud seg bøye. 
Så være da bålet viet inn, til alt som styrker og varmer våre sinn.