LEIRBÅLSINNSLAG

Her finner du en bevegelsessangen En liten and. Beveg kroppsdelene etterhvert som de nevnes. 

 

 

Tekst 

En liten, en liten, en liten and med vinge. 
En liten, en liten, en liten and med vinger. 

En liten, en liten, en liten and med fot. 
En liten, en liten, en liten and med føtter. 

En liten, en liten, en liten and med rumpe. 
En liten, en liten, en liten and med NEBB!