Hva er bokstaveringsalfabetet? 

På radio kan det være dårlig forbindelse. Mange bokstaver høres ganske like ut over radio. Tenk for eksempel på F og S, og M og N. Det blir lettere å kjenne igjen bokstavene dersom man bruker det internasjonale bokstaveringsalfabet.

Det brukes av fly, av NATO, av politi og redningssentraler. Ordene for hver bokstav bør uttales på engelsk. Derfor har vi også gjengitt en «engelsk» lydskrift i parentes. Store bokstaver i parentes viser hvor uttaletrykket skal legges. For eksempel for bokstaven P er bokstaveringsordet PAPA, hvor trykket skal være på siste stavelse, «pa-PA».

For de skandinaviske bokstavene har man trykk på første stavelse. 

Hvordan bruke bokstaveringsalfabetet?

Eksempel på bruk: «Mitt navn er ANITA. Jeg staver: ALPHA-NOVEMBER-INDIA-TANGO-ALPHA. ANITA». Det anbefales at ordet som staves sies før og etter stavingen med bokstaveringsalfabetet. 

NB: Hele bokstaveringsalfabetet finner du under ressurser. 

Foto: Peach Norman Owen