Her kan speiderne lære hvordan fotavtrykket til dyret ser ut.

Når de har lært det kan de øve på det gjennom oppgavearket.

Oppgavearket kan også brukes som en post på en natursti.