Nasjonale regler for fiske
Fiskeregler i ferskvann - laks, sjøørret eller sjørøye
- Det er kun lov å fiske med stang og håndsnøre
- Det er forbudt å bruke fisk som agn, med unntak av død fisk fra samme vassdrag
- Du må kjøpe fiskekort eller innhente tillatelse fra grunneier
- Det er ikke tillatt å rykke fisk
- Sjekk lokale bestemmelser

Fiskeregler i ferskvann - innlandsfisk
- Det er ikke tillatt å bruke gift, sprengstoff, elektrisk strøm, skytevåpen, lyster er lignende. Utover dette finnes det ikke generelle bestemmelser for bruk av utstyr og fisketid, med noen unntak. Det finnes lokale regler.
- Det er forbudt å bruke levende fisk som agn
- Du må kjøpe fiskekort eller innhente tillatelse fra grunneier
- Sjekk lokale bestemmelser

Fiskeregler i saltvann
-Fritidsfiskere kan kun bruke følgende redskaper (redskapsbegrensningene gjelder per fartøy):
 - håndsnøre
 - fiskestang
 - juksa eller dorg
 - garn med samlet lengde opp til 300 angler
 - inntil 20 tegner eller ruser
- Bestemmelse om minstemål gjelder
- Sjekk lokale bestemmelser

Mer om regler for fiske kan du lese på miljodirektoratet.no


Ulike fiskemetoder med stang
Det finnes mange måter å fiske med stang, her er noen forklart.
Pilking: En pilk er en fiskekrok der kroken sitter fast i et metallagn. Det er gjerne flere pilker festet i enden av fiskesnøret. Fiskingen foregår fra båt ved at snøret slippes ned til bunn, rykkes litt opp og så senkes igjen. Fisken blir fristet av de blanke agnene og biter (forhåpentligvis) på. Det er særlig torsk som fiskes på denne måten.  
Dorging: En dorg er et fiskeredskap bestående av et snøre med søkke og en eller flere kroker. Snøret slippes ut bak en båt som går i sakte fart. Det er gjerne makrell en får ved dorging.
Fisking med kastestang: Kastestang kan brukes fra land. Snøret har en sluk i enden. Denne kastes ut, stangen trekkes mot fiskeren slik at sluken glir gjennom vannet. Deretter sveives snøret stramt igjen, før stangen trekkes mot fiskeren på nytt. Når sluken er sveivet helt inn kaster man på nytt. 
Fluefiske: Fluefiske krever en egen form for kasting ettersom fluen ikke har noe særlig egenvekt og dermed ikke kan kastes på samme måte som en sluk. Fluefiske krever en del trening, og for mange er det å få til et perfekt kast nesten like stas som å få fisk.

Forskjell på hunn- og hannlaks
Hunnlaks er periodevis fredet og skal settes ut igjen om man får dem på kroken. Derfor er det nyttig å kunne se forskjell på hann- og hunnlaks:
Hannlaksen har lengre hode. Hodelinjen sett fra siden er flatere over øyet ned mot nesen. Hunnlaksen har kortere hode, og hodelinjen er mer buet enn hannfiskens. 

Anadrom og katadrom fisk
Anadrom fisk er ferskvannsfødt fisk som regelmessig vandrer til saltvann på leting etter mat, og som vender tilbake til ferskvann for å gyte. Vandrende fisk blir gjerne større enn de som ikke vandrer, ettersom vekstgrunnlaget i saltvann generelt er høyere enn i ferskvann. Laks, ørret og røye er norske eksempler på anadrom fisk.
Katadrom fisk er saltvannsfødt fisk som vandrer til ferskvann, lever størsteparten av sitt liv her, for så å vandre tilbake til saltvann for å gyte. Ål og noen flyndrearter er norske eksempler på katadrom fisk. Disse kan også leve opp i saltvann uten vandring til ferskvann.

Hvor står fisken i elv
Fisk i elv bruker mye energi på å motvirke strømmen i elven for å holde seg stille. Likevel liker fisken seg i elven fordi maten kommer drivende. Fisken velger derfor å plassere seg steder med mindre strømninger der det ikke koster for mye energi å stå. Gode steder å finne fisk i elver er derfor i forkant og bakkant av store stener, tett på land, særlig i undergravde bredder, i dypere kulper og under fossestryk. Se generelt etter steder med lite strømning.

Hvor står fisken i saltvann
Torsk: Fra fjæresteiner ned til 40-50 meters dyp.
Sei: Seien trives på ulike dyp og beveger seg mye, fra et stykke over bunnen til rett under overflaten.
Makrell: Trives tett oppunder overflaten. Kommer gjerne tilbake til samme plass.
Flyndre: Holder seg langs bunn der det ikke er for dypt vann.

Fjerne fiskekrok fra huden
Dersom du skulle være så uheldig å få en fiskekrok i huden vil mothaken gjøre den vanskelig å få ut igjen. Sitter kroken dypt bør den fjernes av lege. Kutt i så fall snøret så nær kroken som mulig og bygg opp rundt kroken med kompresser slik at du kan legge på bandasje uten å presse kroken lengre inn.
Dersom kroken ikke sitter så dypt: Ikke forsøk å dra kroken ut den veien den kom inn, mothaken vil kunne gjøre mer skade. Press kroken videre inn på en slik måte at spissen kommer ut over huden igjen. Bruk saks eller tang til å klippe av den delen med mothake. Trekk kroken tilbake den veien den kom inn. Vurder risikoen for infeksjoner og eventuelt nødvendigheten av stivkrampevaksine.