Dette er familiespeiding

Familiespeiding er speiding for hele familien, men i hovedsak for familier med barn i alderen 3-6 år. Målet med familiespeiding er at hele familien skal få tid og opplevelser sammen. 

Barn er nysgjerrige og liker nye utfordringer. Som familiespeidere får dere tid og mulighet til å prøve og øve på praktiske og teoretiske oppgaver i trygge rammer.  

Med familie mener vi voksne og barn sammen. Det er ikke nødvendig at den eller de voksne i gruppa er barnas foresatte. Det kan også være besteforeldre, tanker, onkler, faddere eller andre voksne. Det viktigste er at det er en trygg relasjon mellom de voksne og barna, og at de har lyst til å være speidere sammen. 

Møter og organisering
 

Se familiespeideraktiviteter i aktivitetsbanken

Hver familiespeidergruppe må selv velge når det passer for dem å holde møter. Noen velger å ha møter etter gudstjenesten på søndager, andre velger å ha møtene sine på en ukedag sånn at dere kan spise middag ute sammen. Kanskje passer lørdag best for dere? 

For mange vil det være nok å møtes annenhver uke. Vi anbefaler at det ikke blir sjeldnere, da det kan bli vanskelig å holde kontinuiteten i speiderarbeidet, særlig hvis noen er borte et møte eller to. Når dere skal finne og planlegge aktiviteter er det viktig å tilpasse aktivitetene til barna så godt det lar seg gjøre.

Familiespeidergruppa bør ha en ansvarlig leder som kan delegere oppgaver mellom familiene. Det kan også være lurt at de voksne planlegger møtene sammen. Forslag til "møtehjul" og mal for planlegging av møtene finner dere bak i heftet for Familiespeidere. Der finner dere også forslag til terminliste som kan gjøre det oversiktelig og forutsigbart å delta på speidermøtene.