Dette er familiespeiding

Familiespeidere er for barnefamilier med barn i alderen 0-6 år. De kjennes igjen på det lysegrønne skjerfet.

Familiespeiding er et lavterkel fritidstilbud, hvor hele familien skal få tid og opplevelser sammen. Familiespeiding er også en fin måte å møte andre barn og voksne.

Aktivitetene i familiespeiderprogrammet legger opp til enkle og morsomme utendørsopplevelser for små og store, med fokus på mestring og det å prøve selv.