Sluk-knute

Dette er en av de mest brukte knutene for å feste sluket til snøret. Snøret går to ganger gjennom øyet, og det gjør at det er mindre sannsynlig at snøret ryker ved sluket.

Blodknute

En pålitelig skjøteknute, spesielt god siden nylonsnører har så glatt overflate. Har du to forskjellige snøretykkelser som skal skjøtes, kan du legge det tynneste snøret dobbelt.

Spoleknute

En renneløkke som brukes for å feste snøret til spoleakselen.