Fakta om fisking
 

Fiskeregler i saltvann

Fritidsfiskere kan kun bruke følgende redskaper (redskapsbegrensningene gjelder per fartøy):

 • håndsnøre
 • fiskestang
 • juksa eller dorg
 • garn med samlet lengde opp til 300 angler
 • inntil 20 tegner eller ruser

Bestemmelse om minstemål gjelder. Sjekk lokale bestemmelser

Fiskeregler i ferskvann - laks, sjøørret eller sjørøye

 • Det er bare lov å fiske med stang og håndsnøre
 • Det er forbudt å bruke fisk som agn, med unntak av død fisk fra samme vassdrag
 • Du må kjøpe fiskekort eller innhente tillatelse fra grunneier
 • Det er ikke tillatt å rykke fisk

Sjekk lokale bestemmelser

Fiskeregler i ferskvann - innlandsfisk

Det er ikke tillatt å bruke gift, sprengstoff, elektrisk strøm, skytevåpen, lyster eller lignende. 

 • Det er forbudt å bruke levende fisk som agn
 • Du må kjøpe fiskekort eller innhente tillatelse fra grunneier før du fisker. 

Sjekk lokale bestemmelser

Mer om regler for fiske kan du lese på miljodirektoratet.no
 

Ulike fiskemetoder med stang

Det finnes mange måter å fiske med stang på, her er noen forklart.

Fluefiske: Fluefiske krever en egen kasteteknikk fordi fluen ikke har noe særlig egenvekt. Fluefiske krever en del trening, og for mange er det å få til et perfekt kast nesten like stas som å få fisk. 

Dorging: En dorg består av et snøre med søkke og en eller flere kroker. Snøret slippes ut bak en båt i sakte fart. Det er vanlig å få makrell ved dorging. 

Fisking med kastestang: Kastestang kan brukes fra land. Kast ut sluken ut. Dra litt i stanga og slipp igjen. Sveiv inn snøret til det er stramt, dra i stanga igjen og sveiv til snøret er stramt. Gjenta til sluken er på land og du kaster på nytt. 

Pilking: En pilk er en fiskekrok som sitter fast i et metallagn. Ofte er det flere pilker festet i enden av fiskesnøret. Slipp snøret ned til bunn fra en båt. Rykk litt opp og la snøret synke igjen og gjenta. Fisken blir firtet av de blanke agnene. Det er særlig torsk som blir fisket på denne måten. 
 

Ulike typer fisk
 

Forskjell på hunn- og hannlaks
I perioder er hunnlaksen fredet. Da skalhun settes ut igjen hvis du får den på kroken. Da er det nyttig å kunne se forskjell på hann- og hunnlaks:
Hannlaksen har lengre hode. Hodelinjen sett fra siden er flatere over øyet ned mot nesen.
Hunnlaksen har kortere hode, og hodelinjen er mer buet enn hannfiskens. 

Anadrom fisk
Anadrom fisk er fisk som er født i ferskvann, men som regelmessig svømmer til saltvann på leting etter mat før de kommer tilbake til ferskvann for å gyte. 
Laks, ørret og røye er norske eksempler på anadrom fisk.

Katadrom fisk
Katadrom fisk er fisk som er født i saltvann, men som svømmer til ferskvann og lever størsteparten av livet sitt her. De svømmer tilbake til saltvann for å gyte. 
Ål og noen flyndrearter er norske eksempler på katadrom fisk. Disse kan også leve opp i saltvann uten vandring til ferskvann.

Hvor i vannet er fisken? 

I elv

Det er tungt å svømme mot strømmen i elva, men fisken liker seg her fordi maten kommer drivende. Fisken liker seg best steder i elva med mindre strøm, for eksempel foran og bak store steiner, tett på land, i dyper ekulper og under fossestryk. Se generelt etter steder med lite strømning.

I saltvann

Det varierer fra fiskeart til fiskeart hvor fisken trives.
Torsk trives fra fjæresteinene og ned til 40-50 meters dyp.
Seien trives best på ulike dyp og beveger seg mye, fra et stykke over bunnen til rett under overflaten. Makrell trives tett oppunder overflaten og kommer ofte tilbake til steder den har vært før. 
Flyndrer holder seg langs bunn, der det ikke er for dypt vann. 

Førstehjelp

Dersom du skulle få en fiskekrok i huden, vil mothaken gjøre den vanskelig å få den ut igjen. Hvis kroken sitter dypt, bør den fjernes av lege. Til du kommer deg til legen bør du kutte fiskesnøret så nært kroken som mulig og bygge opprundt kroken med kompress, slik at du kan legge på en bandasje uten å presse kroken lenger inn. 

Hvis kroken ikke sitter så dypt, men mothaken likevel er inne i huden skal du ikke dra den ut igjen. Hvis du prøver å dra den ut samme vei som den kom fra kan mothaken gjøre skade. Det er bedre å presse kroken videre inn, sånn at spissen kommer ut over huden igjen. Bruk saks eller tang til å klippe av den delen med mothake og trekk kroken tilbake, den veien den kom inn. 

Hvis mothaken ikke er inne i huden kan du dra kroken ut samme vei som den kom inn. Vurder risikoen for infeksjoner og eventuelt nødvendigheten av stivkrampevaksine.