HVA ER FJELLVETTREGLENE?

Fjellvettreglene er utarbeidet av DNT og Røde Kors. Reglene skal hjelpe folk som skal på tur i fjellet til å ta ansvar for seg selv og egen sikkerhet. Dette gjøres gjennom planlegging og innhenting av informasjon før man drar på tur, og refleksjon rundt ting som potensielt kan være farlige underveis. Hensikten med fjellvettreglene er å forebygge ulykker. 

De første fjellvettreglene ble utgitt i 1950. I 2016 ble de revidert og oppdatert av et ekspertutvalg, både for å gjøre språket mer forståelig og for å tilpasse innholdet til dagens turgåere.

FJELLVETTREGLENE:

  1.  Planlegg turen og meld fra hvor du går.
  2. Tilpass turen etter evne og forhold.
  3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
  4. Vær forberedt på uvær og kulde - selv på korte turer.
  5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
  6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
  7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
  8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
  9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Illustrasjon av fjellvettreglene.

 

Her kan du lese mer om fjellvettreglene.