Flaggregler

Det norske flagget skal alltid behandles med aktelse og ærbødighet. Det skal aldri berøre jorden eller slepe vannt. Det skal heller ikke brukes som underlag eller bakgrunn for noe annet. Flagget skal henge fritt. Et falmet og slitt flagg bør byttes ut med et nytt flagg, det er ikke lenger verdig som nasjonalsymbol. Når flagget byttes ut skal det gamle flagget enten brennes eller sprettes opp slik at fargene kastes hver for seg. 

Det finnes ikke egne regler for flagging på private flaggstenger, men det er vanlig å følge de offisielle flaggreglene. 

Den generelle regelen for når flagget skal heises er at det i sommerhalvåret, mars til oktober, skal heises klokka 08.00. I vinterhalvåret, november til februar, skal det heises klokka 09.00. Flagget skal alltid fires ved solnedgang, men ikke senere enn klokka 21.00. I Nordland, Troms og Finnmark, på Svalbard og Jan Mayen er det egne tider for vinterhalvåret. Der skal flagget heises klokka 10.00 og fires klokka 15.00 i vinterhalvåret, november til februar. 

Når flagget heises blir det gjerne festet med to kroker. Hvis flagget ikke har kroker bruker vi flaggstikk øverst i løkka og båtmannsknop for å feste tauenden i bunnen av flagget. 

Flagging ved dødsfall

Ved dødsfall, altså den dage noen dør, og på dagen for begravelsen eller bisettelsen, flagger vi på halv stang. Når vi flagger på halv stang skal flagget først heises helt til topp, før det fires ned omtrent en tredel av høyden på flaggstanga. Når begravelsen eller bisettelsen er over, heiser vi flagget til topps igjen. 

Mer om flagg og praksis rundt bruk av flagg finner du under ressurser. 

Foto: Håkon Kristoffersen