KLØVERET

Kløveret er symbolet til jentespeidere over hele verden. Oransjefargen er den samme som World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) bruker. De tre bladene til kløveret står for de tre delene i speiderløftet vårt: å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. På verdensmerket som jentene bærer på armen, ser man også den runde solen som lyser for alle barn over hele verden, flammen som brenner for menneskeheten, og de to lede- stjernene våre: lov og løfte. 

 

LILJEN

Liljen er guttenes speidersymbol. Fargen er lilla, og den finner du også igjen i merket til World Organization of the Scout Movement (WOSM). Baden- Powell valgte liljen med tre blader som symbol. Det midterste bladet er en kompassnål som peker på veien fram til Gud. Også disse tre bladene står for de tre delene av speiderløftet vårt. Speiderloven og speiderløftet brukes av speidere i hele verden og binder oss sammen til en stor speiderfamilie. Her i Norge er vi tilknyttet WAGGGS og WOSM sammen med speiderne I Norges Speiderforbund.

 

TREKANTEN

Trekanten brukes som symbol for å vise at vi driver et kristent arbeid hvor alle skal få bruke hele seg. De tre sidene står for menneskets ånd, sjel og kropp. Trekantens hjørner er symbol på den treenige Gud. KFUK-KFUM- bevegelsen i Norge, og YWCA og YMCA internasjonalt, bruker trekanten som symbol. Vi har valgt grønn farge for å vise at vi er en friluftsorganisasjon.