Dette foredraget skal vise viktigheten av å ta personlig ansvar, og gi bakgrunn for hvorfor Norge er i en unik posisjon til å være aktiv endringsaktør i samfunnet. Foredraget er laget av Changemaker i 2019, og det ligger inne notater til hvert lysbilde. 

Dere kan selv tilpasse innholdet slik at det passer med deres program

PowerPoint-presentasjonen finner du under Ressurser på denne siden

UTSTYR

  • Pc til avspilling av presentasjon
  • Projektor til fremvisning av presentasjon