Denne presentasjonen er laget av KFUK-KFUM Global, og er grunnlaget for en diskusjon om tiltak som verden, Norge, og enkeltpersoner kan bidra med. Etter presentasjonen skal deltakerne sammen utarbeide en Klimapakt hvor tiltakene skal stå oppsummert. Målet er å inspirere deltakerne til klimahandling og forstå at speidernettverket er et viktig verktøy for politisk endring.  Tilpass innholdet slik at det passer til deres arrangement!

PowerPoint-presentasjonen finner du under Ressurser på denne siden.

UTSTYR

  • Pc til avspilling av presentasjon
  • Projektor til fremvisning av presentasjon