Speidere i politikken

Ungdomsting er vandrernes arena til å delta i organisasjonspolitikken i speideren. Der lærer dere også mer om organisasjonsarbeid og hvordan dere kan delta i organisasjonsdemokratiet. 

På ungdomsting i 2020 ble foredraget "Speidere i politikken" holdt. Under ressurser finner dere presentasjonen fra foredraget som tar for seg: Demokrati i speideren, viktigheten av samfunnsengasjement i speideren, typiske speiderpolitiske saker og kule ting speidere har gjort.

Dere kan gjerne bruke presentasjonen som en ressurs når dere jobber med aktivitetsmerke Organisasjon

Toppbilde: Kristine Lindebø