Respekt for flagget

Når vi håndterer flagget er hovedregelen at det skal håndteres med respekt. En viktig del av å behandle flagget med respekt er å brette, bære og oppbevare det riktig. 

Brette flagget

Dere må være to stykker for å brette flagget skikkelig. Sørg for at flagget er rent og tørt når dere skal brette det.

  1. Hold i hvert hjørne i kortendene av flagget.
  2. Brett det i to på midten av kortenden. Gjør det samme en gang til. 
  3. Hold siden hvor alle fargene viser opp.
  4. Rull flagget fra den siden der linen ikke sitter. 
  5. Brett den hvite stripen der linen sitter inn rett før dere er ferdige med å rulle sånn at bare den røde fargen viser. 
  6. Snurr linen rundt rullen sånn at flagget holdes sammen. 
     

Rulle ut og bære flagget

Flagg som rulles ut, skal holdes over hodet med strake armer. Toppen av stanga skal holdes mot høyre, og flagget skal være rullet slik at tilskuerne ikke ser rullen. Flagget rulles inn igjen på samme måte. 

Ved gange skal flagget bæres fra hoftehøyde og peke skrått fremover. I tilfeller der vi skal hilse kongelige skal flagget tippes mot høyre og bæres sånn at flagget henger rett ned fra stangen. 

Når dere står oppstilt skal flaggstangen stilles inntil venstre fot og holdes i venstre arm sånn at det peker skrått opp mot venstre. Flagg til flaggstang som blir bært til og fra heising og firing skal bæres under venstre arm. 

Oppbevaring og destruering

Flagget skal oppbevares sånn at det ikke blir krøllete, skittent eller vått. Det bør også oppbevares mørkt sånn at det ikke blir bleket av solen. Flagg som blir skadet eller falmet skal ikke lenger brukes. De skal da klippes opp slik at hver farge er skilt fra hverandre. Det er fordi flagget ikke lenger skal være gjenkjennelig som et flagg. Flagg kan også brennes på en respektfull måte. Hele flagg skal aldri kastes i søppelet.