Luften er hele tiden i bevegelse. Dette er fordi varm luft stiger oppover og kald luft synker. Luften har ulik temperatur fordi solen skinner ulikt på ulike steder. Noen ganger kan sjøen være varm eller kald nok til at den er med på å varme opp eller kjøle ned luften.

Når varm luft stiger oppover blir den borte fra bakken. I naturen kan det ikke være tomt for luft noe sted, derfor må tomrommet etter den varme luften bli fylt opp av noe annet.
Jo høyere opp vi kommer, jo kjøligere er det i luften, det har dere kanskje følt på hvis dere har vært på fjelltur? Derfor finnes det kjøligere luft lengre opp som synker ned og tar plassen til den varme luften som har steget opp fra bakken.
Når den varme luften har steget langt nok opp vil den kjøles ned og siden synke ned igjen og ta plassen til luft som er blitt varmet opp ved bakken og som har steget oppover.

Slik er luften stadig vekk i bevegelse og det er dette som skaper vind. 

Noen typer vind har fått navn etter vindens egenskaper. Oppvind er vind som har fart rett oppover fordi de bøyes av mot fjell eller bakker, fallvind er vind som har fart nedover fordi tung luft har fått fart nedover en fjellside.

Aktivitet:
Kok opp en kjele med vann. Se på dampen som stiger opp fra kjelen. Hvor blir det av den? Hold hånden over og ved siden av kjelen. Hvor er det varmest? Hvorfor det? Vannet varmer opp luften rundt kjelen. Det er varmere å holde hånden over enn ved siden av kjelen fordi den varme luften stiger oppover.
Lukk opp døren til et fryserskap og still deg foran. Kjenn etter, er det kaldere på tærne enn lengre opp på kroppen? Hvorfor er det sånn? Den kalde luften fra fryseren synker ned på tærne dine.

UTSTYR

  • Kjele med kokende vann
  • Fryser