Hvorfor feirer vi påske?

Vi feirer påske til minne om at Jesus led, døde og stod opp igjen. 

På palmesøndag kom Jesus ridene inn til byen Jerusalem på et esel. Rundt ham sto det mange mennesker og hyllet han med palmegrener. Palmegrenene var et tregn på at de hyllet Jesus som en konge. 

De neste dagene ble det uro i Jerusalem fordi de religiøse lederne i byen mente at Jesus ikke var noen konge. De planla at de skulle kvitte seg med Jesus. 

På skjærtorsdag spiste Jesus et siste måltid sammen med disiplene sine. Under måltidet innstifter Jesus nattverden. Han vasker også føttene til disiplene sine for å vise at han var en tjener som gav sitt liv for andre. Etter måltidet går de tilbake til Getsemanehagen. Der viser Judas, en av Jesus sine disipler, romerske soldater til Jesus, sånn at Jesus blir arrestert. 

Jesus blir korsfestet

Dagen etter, på langfredag, blir Jesus først til Pontius Pilatus, han som kunne bestemme om Jesus skulle få dødsstraff, eller ikke. Pilatus ville egentlig ikke dømme Jesus til døden, men ble overtalt av folket.

Jesus blir dømt for landsforræderi, og blir korsfestet. Han dør på korset. På kvelden blir han lagt i en grav, en hule. En stor stein blir rullet fremfor hullet til graven for å stenge den igjen. Dagen etterpå, på påskeaften blir graven passet på.

På påskedagen kommer det noen kvinner til graven. De var gode venner av Jesus og ville salve han, men da de kom frem, var graven tom! En Herrens engel forteller kvinnene at menneskesønnen Jesus, har stått opp igjen. Når kvinnene skal bort til disiplene for å fortelle det de har sett og hørt, viser Jesus seg for dem og sier "Vær hilset".

Uken når alt dette skjedde kalles for den stille uke. 
Jesus ble anklaget for å sette seg inn i Guds plass, og ble korsfestet etter Moseloven. Fordi Jesus ble korsfestet får menneskene en ny sjanse, med tilgivelse og forlik. Gud vekket Jesus fra de døde, og seiret over synden og døden. Derfor er korset et uttrykk for Guds kjærlighet til menneskene. 
Teksten er hentet fra kirken.no

Her kan dere lese mer om påsken: 

Foto: Magnus Jensen