Kirkeåret

Kirkeåret starter med andventstiden. Når det er mørkt og kaldt ute, tenner vi ett og ett lys fram mot selve lysfesten, jul. Det betyr at kirken sin nyttårsdag ikke er 1.januar, men 1. søndag i advent. 

Kirkeåret har en litt annerlede rytme enn kalenderåret. Gjennom kirkeåret brukes det ulike tekster, musikk, salmer og farger i kirka og på gudstjenestene. Dette blir gjentatt år etter år, akkurat som årstidene. 

Rundt halvparten av kirkeåret handler om de tre store festene jul, påske og pinse, og tidene rundt disse festene. Høytidene i kirka følger kronologien i Jesu liv ved at det starter med advent og jul, fortsetter med påske og pinse. 

Ved å se på illustrasjonen over kirkeåret kan du se hvilke farger som blir brukt i kirka til hvilken tid, og hva som skjer når.  

Fargene i kirka

Det hører ulike farger til de ulike høytidene i kirka. Hver fargeskal symbolisere ulike ting. 

  • Fiolett eller lilla skal symbolisere forberedelse, oppgjør og sorg. Fiolett blir bruk i advent og  fastetia.
  • Hvitt symboliserer glede, fest og renhet. Hvitt brukes når det er jul og i påsken. 
  • Rødt skal symbolisere Ånden (ild) og offer (blod). Fargen blir brukt i pinsen og på martyrdagene.
  • Grønt symboliserer vekst og liv, og blir brukt i resten av det alminnelige kirkeåret. 

TIPS: Under ressurser finner du spillkort med forskjellige merkedager i kirka. Disse kan dere skrive ut og spille for eksempel memory med, for å bli bedre kjent med kirkeåret.  

Kilde: kirken.no