Gassbrenner

En gassbrenner består av ei gassflaske og en dyse med regulering. Mange modeller kommer med egen gnisttenner, så du slipper å tenke på fyrstikker.

Fordeler

 • Lett og enkel konstruksjon
 • Renslig brensel
 • Lett å regulere varmen

Ulemper

 • Dyrt brensel
 • Noen gasstyper får for lavt trykk når det er kaldt. Derfor må du bruke propangass på vinteren, ikke butan.

Stormkjøkken

Stormkjøkkenet er et godt alternativ for turer hele året. Man får ikke samme effekt som med primus og multibrenner, men det er godt nok til de fleste turer.

Fordeler

 • Lett og praktisk
 • Har ingen bevegelige deler som kan ryke
 • Brenner lydløst
 • Brenneren er beskyttet av en vindskjerm, så den fungerer når det blåser

Ulemper

 • Gir bare 1000W, mot multibrenner og primus som kan gi 2500-3000W
  • I praksis betyr det at stormkjøkken med rødsprit bruker 10-15 min på å koke 1 L vann, mens primus, multibrenner eller gassbrenner bruker 4-5 min.

Bruk

Stormkjøkkenet består av en brenner i messing som settes på et stativ. Brenneren fylles halvt med rødsprit, og når spriten har trukket inn i brenneren, tenner man på med en fyrstikk. Du kan til en viss grad regulere varmen ved hjelp av lokket på brenneren. Slå av varmen ved å legge på lokket. Ikke blås ut flammen, for da kan du risikere at stormkjøkkenet blir til en ildsprutende drage.

Primus

Primusen bruker parafin som brennstoff. Den pumpes opp til høyt trykk og blir varmet opp så den blir til gass. For at prosessen fra væske til gass skal starte, må primusen forvarmes.

Fordeler

 • Høy effekt
 • Fungerer bra både om sommeren og vinteren

Ulempen

 • Alle delene (dyse, pakninger, pumpe) er utsatt for slitasje, og apparatet må renses og holdes ved like for at det skal fungere optimalt.
 • Kan være vanskelig å få i gang, men det blir lettere med øvelse
 • Er ofte tunge

Bruk

 1. Sørg for at det er parafin på tanken, men ikke mer enn 3/4 full.
 2. Ha klar fyrstikk og rødsprit.
 3. Rens dysen med en rensenål. Noen primuser har innebygd rensenål.
 4. Pump opp trykk i tanken, gjerne 20-30 pumpetak.
 5. Fyll skålen under dysen med rødsprit (lettere med en tuteflaske). Legg gjerne i litt tau eller et stykke stoff som en veke. Tenn på rødspriten og la det brenne opp.
 6. Noen ganger holder det med én forvarmin, men det kan være det ikke blir varmt nok hvis det er kaldt eller vind. Da må du gjenta punkt 5.
 7. Rett før rødspriten har brent opp, åpner du ventilen og tenner på gassen som strømmer ut av dysen.

Multibrenner

Multibrennere kan bruke parafin, dieselolje og fyringsolje. Skal du ut i den store verden kan dette være en fordel, for da kan du bruke det brennstoffet man får tak i. På noen modeller kan man også bruke gass, og de har en egen dyse for å koble til gassbeholderen.

Disse apparatene er satt sammen av en brenner og ei separat brennstofflaske som er tilkoblet med en slange. Multibrenneren er en lettvekter i forhold til primusen, og med løse brennstofflasker unngår man søl. Multibrenner er det beste kokeapparatet for et aktivt friluftsliv året rundt. Merk at forskjellige typer bensin ikke er tillatt som brensel på speiderturer siden det er spesielt brannfarlig.

Sikkerhetsregler

De fleste apparater vi bruker til å varme opp mat når vi er på tur bruker ild som varmekilde. Enten du bruker primus, spritapparat eller propanapparat er det viktig å håndtere brennbare gasser og væsker på riktig måte slik at man ikke skaper farlige situasjoner.

For kokeapparater og parafinlykter

 1. Følg bruksanvisningen for utstyret
 2. Oppbevar brensel på godkjente flasker. Hold brenselflasker og kokeapparat/parafinlykter langt borte fra bål og andre varmekilder. Fyll brensel noen meter unna plassen det tennes opp på.
 3. La utstyret bli avkjølt før du skifter flaske eller fyller på nytt brennstoff.
 4. Ikke bruk kokeapparat, parafinlykt eller stearinlys inne i et telt.
 5. Bruk et stødig og flatt underlag.
 6. Aldri gå fra kokeapparat, parafinlykt eller stearinlys som fortsatt brenner.
 7. Hvis flammene kommer ut av kontroll, legg en gryte eller lignende over for å kvele flammen. Ikke blås eller bruk vann for å slukke.
 8. Bruk ikke bensin som brennstoff på grunn av eksplosjons- og brannfaren.

Gassvettreglene

 1. Les og følg bruksanvisningen på gassutstyret.
 2. Sjekk for gasslekkasjer, spesielt slanger og koblinger.
 3. Bruk kun anerkjent utstyr
 4. Ikke utsett flasken for kraftig varme.
 5. Flasken skal brukes og oppbevares stående.
 6. Ha alltid komfyren under oppsyn.
 7. Etter bruk kobles regulatoren fra flasken.
 8. Ha alltid nok gass, eventuelt en reserveflaske.