Kryssurring (diagonalsurring)


Denne bruker du for å surre to stokker som ikke danner rett vinkel med hverandre.

En tømmerstikk holder stokkene sammen først (1).

Deretter strammer du tauet minst tre omganger rundt hver vei (2).

Så føres tauet noen ganger mellom stokkene for å stramme til (3).

Til slutt festes det med halvstikk der det passer best.

Utstyr


  • Stokker/raier
  • Sissal
  • Kniv