Oppdrag bærekraft er et hemmelig oppdrag dere kan løse sammen i patruljen! Oppdraget vil gjøre dere bedre kjent med FNs bærekraftsmål, verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Oppdraget gjøres sammen i patruljen eller ved å lage grupper på to til sju speidere. Oppdraget kan løses av vandrere uten behov for hjelp, men kan også løses av stifinnere med litt hjelp fra lederne. Det tar omtrent to timer å løse oppdraget og dere kan for eksempel løse det på en haik eller et vanlig speidermøte. 

Har du bestilt hemmelig oppdrag hjem til din speidergruppe? Gi oppdraget til vandrerne og la de løse det på egenhånd. Her er en lederveiledning om du ønsker å vite hvordan de kan løse oppdraget. 

OBS! Veilederen inneholder svar på oppgavene.