St. Georg

St. Georg var en kristen, romersk ridder som levde på 200-tallet. Et gammelt sagn forteller at St. Georg kjempet mot en ildsprutende drage for å redde livet til en vakker prinsesse. St. Georg sin kamp mot dragen symboliserer kampen mot det onde, for det gode.

Legenden om St. Georg

St. Georg hadde vært ute i krigen og var på vei hjem. På veien måtte han reise forbi Silena i Libya. I byen var det en stor sjø, og i sjøen bodde det en fryktelig drage som ingen hadde klart å drepe. For at dragen skulle holde seg i sjøen og ikke ødelegge byen, ofret innbyggerne i byen både husdyr og mennesker til dragen. De trakk lodd om hvem som skulle ofres, og denne gangen ble kongens eneste datter trukket ut. 

Da st. Georg kom ridende forbi byen, fikk han øye på prinsessen som satt ved sjøen og gråt. Han bestemte seg for å hjelpe henne. Da dragen kom opp av sjøen, stakk St. Georg den i halsen. Dragen ble rasende og snodde seg rundt hesten til Georg. Dragen holdt på å drepe hesten, men da fikk St. Georg hoppet av hesten og stukket sverdet sitt langt inn i buken på dragen. Dragen slapp ut et forferdelig brøl, rullet seg over på siden, og døde. 

Da innbyggerne i byen fikk høre at St. Georg hadde drept dragen, ville kongen belønne han. Georg ville ikke ha noen belønning, han ville heller at alle skulle tro på Jesus. Derfor fortalte han innbyggerne om Jesus. Innbyggerne hørte på St. Georg, og nesten alle ble kristne. Etter dette dro St. Georg videre til Roma. Der døde han som martyr den 23. april år 303 e.kr. Det er derfor 23. april er valgt til St. Georgsdagen, dagen speidere feirer til minne om St. Georg som kjempet mot det onde og for det gode.