St. Georg var en romersk ridder og kristen. Han levde på 200-tallet. Et gammelt sagn forteller at St. Georg kjempet mot en ildsprutende drage for å redde livet til en vakker prinsesse. Dette symboliserer St. Georgs kamp mot det onde (dragen), og for det gode (prinsessen). St. Georg hadde vært ute i krigen og på hjemveien kom han til byen Silena i Libya. I byen var det en stor sjø og i den sjøen bodde det en fryktelig drage. Den var det ingen som hadde klart å drepe. For at dragen skulle holde seg i sjøen hadde innbyggerne i byen ofret både husdyr og mennesker til dragen. De trakk lodd om hvem som skulle ofres og nå var det kongens eneste datter som stod for tur. Da St. Georg kom ridende forbi fikk han øye på prinsessen som satt ved sjøen og gråt, og da bestemte han seg for å hjelpe henne. Da dragen kom opp av sjøen, stakk St. Georg den først i halsen så den ble rasende av smerte. Dragen snodde seg om hesten til Georg og holdt på drepe den. St. Georg hoppet av hesten, og fikk stukket sverdet sitt langt inn i buken på dragen. Dragen utstøtte et forferdelig brøl, rullet seg over på siden og døde. Da det ble kjent i byen at St. Georg hadde drept dragen ville kongen belønne ham, men Georg ville ikke ha noe. St. Georg ville heller at alle skulle tro på Jesus, så han fortalte alle om ham. Innbyggerne hørte på St. Georg og nesten alle ble kristne. Etter dette dro han videre til Roma og døde der som martyr den 23. april år 303 e.kr. Derfor er denne dagen valgt som St. Georgsdagen. Speidere feirer denne dagen til minne om St. Georg som kjempet mot det onde og for det gode.